การวิเคราะห์โปรตีนไฮโดรไลเซทจากเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวที่มีสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและมีผลต่อเซลล์แมคโครฟาจ