โครงสร้างและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสาหร่ายผักกาดทะเล