การศึกษาแนวทางการจัดเก็บค่าชลประทานในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี