ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวและกระบวนการโม่ต่อคุณภาพของเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง

Publish Year International Journal 1
2019 exNatsinee Duangkaew, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "Influence of long-term aging of rice paddy on qualities of fresh and dried rice noodle", Journal of Food Science and Agricultural Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ Spcl. Iss., มีนาคม 2019, หน้า 77-82