การออกแบบกระบวนผลิตข้าวชนิดเพิ่มความนุ่มโดยใช้แบบจำลอง

Publish Year International Journal 1
2018 exDang, L.T.K., inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "Improvement of structure and cooking quality of brown rice using ultrasonic and enzymatic treatments", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ 42, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2018, หน้า 1-8
Publish Year International Conference 1
2017 exDang, L.T.K., inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effects of cellulase and glucoamylase treatment on quality of Sao Hai brown rice.", The 15th ASEAN Food Conference, Sheraton Saigon Hotel & Towers, Ho Chi Minh city, Vietnam, November 14-17, 2017., 14 - 17 พฤศจิกายน 2017, Ho Chi Minh city สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม