การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวางแผนธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าข้าวชนิดเพิ่มความนุ่ม

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2018 exJadwong, K., inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effects of ultrasonic and enzymatic treatment on cooking and eating quality of Sao Hai rice", Food and Applied Bioscience Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ special, กรกฎาคม 2018, หน้า 153-165
Publish Year International Conference 1
2018 exJadwong, K., inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "Effects of ultrasonic and enzymatic treatment on cooking and eating Quality of Sao Hai rice", International Conference on Food and Applied Bioscience, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, February 1-2, 2018. , 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2018, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย