การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดใบแป๊ะตำปึงต่อการต้านการเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านมสุนัขในหลอดทดลอง