การพัฒนาสายพันธุ์แท้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อผลิตพันธุ์ลูกผสมที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น ให้ผลผลิตเมล็ดสูงและทนแล้ง