ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืช และอัตราการย่อยสลายในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา

Publish Year National Conference 1
2017 exสมิตา ตันสกุล, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์, inนายเจษฎา วงค์พรหม, "การร่วงหล่นและการย่อยสลายของกระถินเทพาในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองแร่ ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2560 ""รวมพลังรักษ์ป่า ด้วยศาสตร์พระราชา" เล่ม 2, 5 - 7 กันยายน 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย