การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ ที่ทำจากน้ำยางสดด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์และวิธีทดลอง

Publish Year International Journal 4
2020 exWaraphorn Buakhlee, inดร.พิมสิรี สุวรรณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cure characteristic and mechanical properties of silica masterbatch prepared from fresh natural rubber latex mixing", Plastic, Rubber and Composites, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, มกราคม 2020, หน้า 127-133
2017 exJiramate Kitjanon, exWasinee Khuntawee, exThana Sutthibutpong, exPhansiri Boonnoy, inดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, "Transferability of Polymer Chain Properties between CoarseGrained and Atomistic Models of Natural Rubber Molecule Validated by Molecular Dynamics Simulations", The Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2017, หน้า 012096
2016 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exSirinapa Srisuk, exPanithi Wiroonpochit, exYusuf Chisti, "Sulfur-Free Prevulcanization of Natural Rubber Latex by Ultraviolet Irradiation", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 55, ฉบับที่ 14, เมษายน 2016, หน้า 3974-3981
2016 exChayani Phattharachindanuwong, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, exKanokwan Jantawatchai, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohann Plank, exYusuf Chisti, "Production and characterization of hierarchical porous silica made using natural rubber as template: Effects of the template removal methods, the pH of production, and the natural rubber sources", Chemical Engineering Research and Design, ปีที่ 113, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2016, หน้า 273-283