Journal

Industrial & Engineering Chemistry Research (ISSN: 08885885)
55
14
3974-3981
เมษายน 2016
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับการผลิตมาสเตอร์แบทซ์ ที่ทำจากน้ำยางสดด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์และวิธีทดลอง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พัฒนาซิลิกาชนิดที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดที่ผลิตจากโซเดียมซิลิเกต โดยใช้หางน้ำยางธรรมชาติเป็นสารแม่ แหล่งทุน :สวพ. ปี 2560,14 ม.ค. 2017 - 15 ม.ค. 2018
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202599 ชื่อวิชา Thesis,5 ส.ค. 2013 - 1 ก.ค. 2014