Person Image

  Education

  • B.S. in Materials Science and Engineering, Carnegie Mellon University, USA , สหรัฐอเมริกา, 2544
  • Ph.D. in Materials Science and Engineering , University of Virginia, สหรัฐอเมริกา, 2552

  Expertise Cloud

  Alternative compositeantiabacterialantibacterialbioactivityBioceramicsbiocompatibilitybiomimetic scaffoldBound rubbercement roof tileCoatingcollagencompositeconductivityConfocal scanning laser microscopyCoordinationdemineralized bone matrixDirect mixing methodDispersionsdoped hydroxyapatitedopingEpoxyFiller dispersionFiller rubber interactionFiller-filler interactionsFillersfirst-principles calculationFluoroprobefresh natural rubber latexHand and Arm StrengthHand exercise ballhydroxyapatiteintermediate bandIon entryLi deficiencyLiFePO4Li-ion batteryLocal structuremasterbatchMechanical propertiesmineralizationMoir? FringesNatural rubberOlder AdultPARA Rubber Ball Training ProgramPayne effectPayne-effectspolycaprolactoneRubberRubber foamSafe acceleratorscaffoldScanning electron microscopySilicasmall hole polaronsound absorptionStress-Strain Measurementsupervalent dopingSurface treatmentsurfactantTensile strengththermal conductivityVulcanizatesvulcanizationwaste natural fiberwaste tire rubberXANESกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยปาล์ม กระเบื้องซีเมนต์ยาง วัสดุมุงหลังคา วัสดุก่อสร้างกราฟีน การบดผสมด้วยลูกบอลการเผาให้ความร้อนเขม่าดำซิลิกา น้ำยางสดเบตาไตรแคลเซียมฟอสเฟตแบบจำลองพลวัติเชิงโมเลกุลไบเฟสิกแคลเซียมฟอสเฟตไบโอแอคทิวิตีเปลือกหอยมุกน้ำจืดผ้าเบรคมาสเตอร์แบทช์ยางธรรมชาติลูกบอลยางพาราวัสดุเชิงประกอบวัสดุปราศจากแร่ใยหินวัสดุรับแรงเสียดทานวิทยาศาสตร์สุขภาพสารละลายจำลองสภาวะร่างกายไฮดรอกซีอะพาไทต์

  Interest

  วัสดุเชิงประกอบ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Synchrotron X-ray Absorption Spectroscopy study of local structure in strontium-doped hydroxyapatiteBootchanont A., Sailuam W., Sutikulsombat S., Sutikulsombat S., Temprom L., Chanlek N., Kidkhunthod P., Suwanna P., Yimnirun R.2017Ceramics International
  43(14),pp. 11023-11027
  12
  2The compressive and shear response of titanium matrix composite lattice structuresMoongkhamklang P., Deshpande V., Wadley H.2010Acta Materialia
  58(8),pp. 2822-2835
  75
  3Cure characteristic and mechanical properties of silica masterbatch prepared from fresh natural rubber latex mixingBuakhlee W., Suwanna P., Keawwattana W.2020Plastics, Rubber and Composites
  49(3),pp. 127-133
  1
  4Stress-Strain Measurement of Rubber with Optical Moiré FringesSriklin W., Sriwipat T., Suwanna P., Suwanna S., Pongophas E.2017Journal of Physics: Conference Series
  901(1)
  1
  5Improvement filler-rubber interaction and mechanical properties of silica/NR vulcanizates by using masterbatch processingBuakhlee W., Suwanna P., Keawwattana W.2018Key Engineering Materials
  777 KEM,pp. 44-49
  0
  6The use of cationic fluoroprobes to characterize ionic pathways in organic coatingsTaylor S.R., Contu F., Santhanam R., Suwanna P.2012Progress in Organic Coatings
  73(2-3),pp. 169-172
  15
  7First-principles study of effects of combined ti supervalent cations and lithium ion vacancies doping on crystal and electronic structures and conductivity in lifepo4Cholsuk C., Suwanna S., Sukkabot W., Busayaporn W., Suwanna P.2020Key Engineering Materials
  861 KEM,pp. 277-283
  0
  8The delineation of local water interaction with epoxy coatings using fluorescence microscopyTaylor S.R., Moongkhamklang P.2005Progress in Organic Coatings
  54(3),pp. 205-210
  10
  9The delineation of ionic pathways in organic coatings using a molecular probe techniqueMoongkhamklang P., Taylor S.2003Progress in Organic Coatings
  46(4),pp. 259-265
  25
  10Preparation of strontium- and/or zinc-doped hydroxyapatite nanoparticles and their polycaprolactone composite fibrous scaffoldsPantasri T., Seet S., Suwanna P., Suwanna P.2017Journal of Physics: Conference Series
  901(1)
  4
  11Titanium matrix composite lattice structuresMoongkhamklang P., Elzey D., Wadley H.2008Composites Part A: Applied Science and Manufacturing
  39(2),pp. 176-187
  39
  12Photomagnetism and structure in cobalt ferrite nanoparticlesGiri A., Kirkpatrick E., Moongkhamklang P., Majetich S., Harris V.2002Applied Physics Letters
  80(13),pp. 2341-2343
  146
  13Bioactivity, cytotoxicity and antibacterial evaluation of undoped, Zn-doped, Sr-doped, and Zn/Sr-codoped hydroxyapatites synthesized by a Sol-gel methodTemprom L., Seet S., Tippayawat P., Suwanna P., Suwanna P.2017Chiang Mai Journal of Science
  44(2),pp. 630-639
  3
  14Development of natural rubber latex foam for hand exercising applicationKajon S., Somsongkul V., Suwanna P.2020Key Engineering Materials
  861 KEM,pp. 154-158
  0
  15Titanium alloy lattice structures with millimeter scale cell sizesMoongkhamklang P., Wadley H.2010Advanced Engineering Materials
  12(11),pp. 1111-1116
  15
  16Enhancement of thermal and sound insulation properties of cement composite roofing tile by addition of nanocellulose coated pineapple fiber and modified rubber tire wasteHancharoen K., Kamhangrittirong P., Suwanna P.2020Key Engineering Materials
  861 KEM,pp. 465-472
  0