การสร้างเครื่องเนียร์อินฟราเรดราคาประหยัดเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลไม้โดยไม่ทำลาย