การศึกษาปัจจัยเสี่ยงและความชุกของโรคที่นำโดยเห็บ (โรคAnaplasmosis, Babesiosis และ Theileriosis) ในโคนมในประเทศไทย

Publish Year International Journal 7
2013 exYoshinari, T., exSivakumar, T., exAsada, M., exBattsetseg, B., exHuang, X., exLan, D.T.B., inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exYbaรฑez, A.P., exAlhassan, A., exThekisoe, O.M.M., exDe Macedo, A.C.C., exInokuma, H., exIgarashi, I., exYokoyama, N., "A PCR based survey of Babesia ovata in cattle from various Asian, African and South American Countries", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 75, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 211-214
2013 exSimking, P., inนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์, exBangphoomi, K., exSarataphan, N., inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exJittapalapong, S., exMunkhjargal, T., exSivakumar, T., exYokoyama, N., exIgarashi, I., "The molecular prevalence and MSA-2b gene-based genetic diversity of Babesia bovis in dairy cattle in Thailand", Veterinary Parasitology, ปีที่ 197, ฉบับที่ 3-4, พฤศจิกายน 2013, หน้า 642-648
2013 exNagano, D., exSivakumar, T., exDe De Macedo, A.C.C., inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exAlhassan, A., exIgarashi, I., exYokoyama, N., "The genetic diversity of merozoite surface antigen 1 (MSA-1) among Babesia bovis detected from cattle populations in Thailand, Brazil and Ghana", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 75, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2013, หน้า 1463-1470
2013 inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์, exKunan Bangphoomi, exNachai Sarataphan, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exTserendorj Munkhjargal, exThillaiampalam Sivakumar, exNaoaki Yokoyama, exIkuo Igarashi, "The molecular prevalence and MSA-2b gene-based genetic diversity of Babesia bovis in dairy cattle in Thailand", Veterinary Parasitology, ปีที่ 197, ฉบับที่ 3-4, ตุลาคม 2013, หน้า 642-648
2012 ex Cao, SN , ex Aboge, GO , exTerkawi, MA , ex Yu, LZ , exKamyingkird, K, ex Luo, YZ , exGoo, YK (Goo, ex Yamagishi, J , exNishikawa, Y, exYokoyama, N, exSuzuki, H, exIgarashi, I, ex Maeda, R, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exXuan, XN , "Molecular detection and identification of Babesia bovis and Babesia bigemina in cattle in northern Thailand.", Parasitol Res., ปีที่ 111, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2012, หน้า 1259-1266
2011 exTerkawi, M.A., exHuyen, N.X., exShinuo, C., inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exMaklon, K., exAboulaila, M., exUeno, A., exGoo, Y.-K., exYokoyama, N., inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exXuan, X., exIgarashi, I., "Molecular and serological prevalence of Babesia bovis and Babesia bigemina in water buffaloes in the northeast region of Thailand", Veterinary Parasitology, ปีที่ 178, ฉบับที่ 3-4, มิถุนายน 2011, หน้า 201-207
2010 exIseki, H, exZhou, LJ, exKim, C, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exSununta, C, exYokoyama, N, exXuan, XN , inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, exIgarashi, I, "Seroprevalence of Babesia infections of dairy cows in northern Thailand", VETERINARY PARASITOLOGY, ปีที่ 170, ฉบับที่ 3-4, มิถุนายน 2010, หน้า 193-196
Publish Year National Conference 1
2012 exพชรธร สิมกิ่ง, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, "การตรวจหาเชื้อโปรโตซัว Babesia spp. ในโคนมพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยด้วยเทคนิคทางโมเลกุล", The 50 th Kasetsart University Annual Conference (Jan 31-Feb 2, 2012), 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย