การแยกกรดฟูมาริคจากน้ำหมักทะลายปาล์มน้ำมัน

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561 (2561-2562)

  • inนางสาวอันธิกา บุญแดง

  • inนางสาวอันธิกา บุญแดง

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี