Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  Accelerated weathering testsAccelerationAcetylated starchactivated carbonActive packagingalkaline solution.Antimicrobialantimicrobial activityAntimicrobial packagingantioxidant activityArabic GumAspergillus nigerBending strengthbio-based food packagingBiocompositeBiocompositesBiodegradabilityBiodegradablebiodegradable materialBiodegradable packagingBioplasticBlack pepper essential oilBlack pepper extractBleachingBusiness feasibilityBusiness Feasibility AssessmentCarboxymethyl celluloseCassavaCassava bagassecassava starchcellulosecellulose nanocrystalcellulosic fiberChemical degradationchitosancinnamon essential oilCitrate starchCitric acidCitric acid modified starchcitric acid-modified starchCoir fiberscompositeComposite materialsConsumer addeptanceCost analysisCrystalline nanocellulosesdetergentDifferential scanning calorimetryDisposable plastic cutleryEncapsulationEnvironmentally Friendly ProductsEpoxidized natural rubberExtrusionfiber extraction machineFibersfibrillationFilmFoamfood packagingFood packagingEdible filmAntioxidantAntimicrobialStarchWhey proteinfungal biodegradationGlass transitionhempHemp fibreInjection moldingLactic acidlignocellulosic materialMaltodextrinMarketing feasibility studymatrixMatrix algebramicrobial growth testModified woodMolecular weightMorphologymorphology and chemical compositionNatural fibersPackagingpineapple leaf fiberPLAPoly(lactic acid)polylactic-epoxidized natural rubberSound absorptionStarch foamSugarcane bagasseThermoforming traysThermoplastic cassava starchWeatheringWeathering accelerationเครื่องขูดใบสับปะรดฉนวนกันความร้อนฉนวนดูดซับเสียงชานอ้อยบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ทางชีวภาพเส้นใยเส้นใยสับปะรดอาคาร

  Interest

  พลาสติกชีวภาพ,, พลาสติกผสม, การแปรรูปพลาสติก

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2567 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน ติดตาม และประเมินผล สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 47 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.22 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานต้นแบบ
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงไฟฟ้าชีวมวล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 27 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (126)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Antioxidant and antibacterial activities of cassava starch and whey protein blend films containing rambutan peel extract and cinnamon oil for active packagingChollakup R., Pongburoos S., Boonsong W., Khanoonkon N., Kongsin K., Sothornvit R., Sukyai P., Sukatta U., Harnkarnsujarit N.2020LWT
  130
  120
  2Morphological characteristics of stearic acid-grafted starch-compatibilized linear low density polyethylene/thermoplastic starch blown filmKhanoonkon N., Yoksan R., Ogale A.2016European Polymer Journal
  76,pp. 266-277
  40
  3Effect of stearic acid-grafted starch compatibilizer on properties of linear low density polyethylene/thermoplastic starch blown filmKhanoonkon N., Yoksan R., Ogale A.2016Carbohydrate Polymers
  137,pp. 165-173
  37
  4Effect of jute fibers on morphological characteristics and properties of thermoplastic starch/biodegradable polyester blendYokesahachart C., Yoksan R., Khanoonkon N., Mohanty A.K., Mohanty A.K., Misra M., Misra M.2021Cellulose
  25
  5Rambutan (Nephelium lappaceum) peel extract: Antimicrobial and antioxidant activities and its application as a bioactive compound in whey protein isolate filmSukatta U., Rugthaworn P., Khanoonkon N., Anongjanya P., Kongsin K., Sukyai P., Harnkarnsujarit N., Sothornvit R., Chollakup R.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
  43(1),pp. 37-44
  9
  6Enhanced antimicrobial effectiveness of synergistic mixtures of rambutan peel extract and cinnamon essential oil on food spoilage bacteria and bio-based food packagingKhanoonkon N., Rugthaworn P., Kongsin K., Sukyai P., Harnkarnsujarit N., Sothornvit R., Chollakup R., Sukatta U.2022Journal of Food Safety
  6
  7Investigation of physico-chemical degradation through weathering acceleration of hemp/PLA biocomposite: thermal analysisHedthong R., Kittikorn T., Damsongsee P., Kadea S., Khanoonkon N., Witayakran S., Chatakanonda P., Chollakup R.2023Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
  5
  8Influences of epoxidized natural rubber and fiber modification on injection molded-pulp/poly(lactic acid) biocomposites: Analysis of mechanical-thermal and weathering stabilityKadea S., Kittikorn T., Chollakup R., Hedthong R., Chumprasert S., Khanoonkon N., Witayakran S., Chatakanonda P.2023Industrial Crops and Products
  201
  5
  9Recovery and Purification of Fumaric Acid from Fermented Oil Palm Empty Fruit Bunches Using a Simple Two‐Stage Precipitation ProcedureBoondaeng A., Khanoonkon N., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(3)
  4
  10Effect of steam explosion and silanization of hemp fibers on polylactic acid biocomposites; analysis of mechanical-thermal properties and fungal biodegradationKhanoonkon N., Kongsin K., Jampanit W., Chanwetwirot C., Malakul R., Chollakup R., Witayakran‬ S., Chatakanonda P., Boonyarit J., Kittikorn T.2023Journal of Thermoplastic Composite Materials
  1
  11Characterization of polylactic-epoxidized natural rubber/modified cellulosic fiber biocomposites with different silane coupling agentsKadea S., Seekaew J., Thongmala S., Hedthong R., Khanoonkon N., Witayakran S., Chatakanonda P., Chollakup R., Kittikorn T.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  0