Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  Acetylated starchactivated carbonActive packagingalkaline solution.Antimicrobialantimicrobial activityAntimicrobial packagingantioxidant activityArabic Gumbio-based food packagingbiocompositeBiodegradablebiodegradable materialBiodegradable packagingBioplasticBlack pepper essential oilBlack pepper extractBleachingBusiness Feasibility AssessmentCarboxymethyl celluloseEncapsulationEnviromental friendlyEnvironmentally Friendly ProductsExtrusionfiber extraction machinefibrillationFilmFoamfood packagingFood packagingEdible filmAntioxidantAntimicrobialStarchWhey proteinGlycerolhemphemp fiberhemp fibrehydrothermal agingInjection moldingPackagingPhenolic acid-rich extractsphenolic compound whey protein filmPineapple leaf fiberPLApolylactic-epoxidized natural rubberPulprambutan peel extractrambutan peel extracted substancerambutan peel extractsRhizopus oryzaeRice strawseparate hydrolysis and fermentationshellacsilaneSorbitolSound Absorptionsound and thermal interior building insuspecial quality paperStarch foamStarch-based foamSteam explosionSugarcane bagasseเครื่องขูดใบสับปะรดฉนวนกันความร้อนฉนวนดูดซับเสียงชานอ้อยบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วทิ้งบรรจุภัณฑ์ต้านจุลินทรีย์บรรจุภัณฑ์ไบโอแอคทีฟใบสับปะรดปาล์มน้ำมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ทางชีวภาพยีนส์เยื่อลักษณะสัณฐานและองค์ประกอบทางเคลักษณะสัณฐานและองค์ประกอบทางเคมีวัสดุฉนวนดูดซับเสียงและกันความร้อนวัสดุชีวภาพย่อยสลายได้วัสดุผสมเศษรังไหมเศษเหลือทิ้งสับปะรดสารต้านอนุมูลอิสระสารยับยั้งจุลินทรีย์สารสกัดกรดฟีนอลิกสารสกัดจากเปลือกเงาะสิ่งทอเส้นด้ายเส้นใยเส้นใยกาบมะพร้าวเส้นใยจากใบสับปะรดเส้นใยธรรมชาติเส้นใยใบสับปะรดเส้นใยสับปะรดเส้นไหมถักหน้ากากผ้าอาคารอุตสาหกรรมน้ำตาลอุปกรณ์พลาสติกบนโต๊ะอาหารแบบใช้ครั้งเดีย

  Interest

  พลาสติกชีวภาพ,, พลาสติกผสม, การแปรรูปพลาสติก

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 47 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.22 ล้านบาท
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานต้นแบบ
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงไฟฟ้าชีวมวล

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (111)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Antioxidant and antibacterial activities of cassava starch and whey protein blend films containing rambutan peel extract and cinnamon oil for active packagingChollakup R., Pongburoos S., Boonsong W., Khanoonkon N., Kongsin K., Sothornvit R., Sukyai P., Sukatta U., Harnkarnsujarit N.2020LWT
  130
  59
  2Morphological characteristics of stearic acid-grafted starch-compatibilized linear low density polyethylene/thermoplastic starch blown filmKhanoonkon N., Yoksan R., Ogale A.2016European Polymer Journal
  76,pp. 266-277
  33
  3Effect of stearic acid-grafted starch compatibilizer on properties of linear low density polyethylene/thermoplastic starch blown filmKhanoonkon N., Yoksan R., Ogale A.2016Carbohydrate Polymers
  137,pp. 165-173
  30
  4Rambutan (Nephelium lappaceum) peel extract: Antimicrobial and antioxidant activities and its application as a bioactive compound in whey protein isolate filmSukatta U., Rugthaworn P., Khanoonkon N., Anongjanya P., Kongsin K., Sukyai P., Harnkarnsujarit N., Sothornvit R., Chollakup R.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
  43(1),pp. 37-44
  8
  5Effect of jute fibers on morphological characteristics and properties of thermoplastic starch/biodegradable polyester blendYokesahachart C., Yoksan R., Khanoonkon N., Mohanty A.K., Mohanty A.K., Misra M., Misra M.2021Cellulose
  5
  6Enhanced antimicrobial effectiveness of synergistic mixtures of rambutan peel extract and cinnamon essential oil on food spoilage bacteria and bio-based food packagingKhanoonkon N., Rugthaworn P., Kongsin K., Sukyai P., Harnkarnsujarit N., Sothornvit R., Chollakup R., Sukatta U.2022Journal of Food Safety
  1
  7Recovery and Purification of Fumaric Acid from Fermented Oil Palm Empty Fruit Bunches Using a Simple Two‐Stage Precipitation ProcedureBoondaeng A., Khanoonkon N., Vaithanomsat P., Apiwatanapiwat W., Trakunjae C., Trakunjae C., Janchai P., Niyomvong N.2022Fermentation
  8(3)
  0
  8Characterization of polylactic-epoxidized natural rubber/modified cellulosic fiber biocomposites with different silane coupling agentsKadea S., Seekaew J., Thongmala S., Hedthong R., Khanoonkon N., Witayakran S., Chatakanonda P., Chollakup R., Kittikorn T.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  773(1)
  0