Person Image

  Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2559
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีการบรรจุ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  Acetylated starchActive packagingalkaline solution.antimicrobial activityAntimicrobial packagingantioxidant activitybiocompositeBiodegradablebiodegradable materialBioplasticBlack pepper extractBleachingCarboxymethyl celluloseCassavaCassava bagasseCassava starchcellulose nanocrystalcellulosic fiberchitosanCitrate starchCitric acidCoir fibersConsumer addeptanceCost analysisCrystalline nanocellulosesdetergentDisposable plastic cutleryEnviromental friendlyExtrusionfiber extraction machinefibrillationFilmFoamFood packagingEdible filmAntioxidantAntimicrobialStarchWhey proteinGlycerolhemp fiberhemp fibrehydrothermal agingInjection moldingMarketing feasibility studymicrobial growth testmorphology and chemical compositionPackagingPhenolic acid-rich extractsphenolic compound whey protein filmPineapple leaf fiberPineapples fibersPLAPlasticizerPolylactic acidpolylactic-epoxidized natural rubberPulprambutan peel extracted substancerambutan peel extractsRice strawshellacsilaneSorbitolsound and thermal interior building insuspecial quality paperStarch-based foamSteam explosionSugarcane bagassesurfactantthermal analysisThermoplasticThermoplastic starchwater absorptionWhey protein isolate filmXylitolกระดาษพิเศษกระดาษพื้นบ้านกากน้ำตาลกากมันสำปะหลังการฉีดเข้าแม่พิมพ์การปั่นด้ายแบบ OEการแปรรูปพลาสติกการผลิตเยื่อการฟอกการยอมรับของผู้บริโภคการระเบิดด้วยไอน้ำการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดการอัดรีดคนรักสุขภาพคราม ผลิตภัณฑ์ การออกแบบควบคุมน้ำหนักความแข็งคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสเครื่องขูดใบสับปะรดฉนวนกันความร้อนฉนวนดูดซับเสียงชานอ้อยบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ทางชีวภาพเส้นใยเส้นใยสับปะรดอาคาร

  Interest

  พลาสติกชีวภาพ,, พลาสติกผสม, การแปรรูปพลาสติก

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 47 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.22 ล้านบาท
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงงานต้นแบบ
    • ห้อง - ชั้น 1 อาคารโรงไฟฟ้าชีวมวล

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
   • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (88)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Antioxidant and antibacterial activities of cassava starch and whey protein blend films containing rambutan peel extract and cinnamon oil for active packagingChollakup R., Pongburoos S., Boonsong W., Khanoonkon N., Kongsin K., Sothornvit R., Sukyai P., Sukatta U., Harnkarnsujarit N.2020LWT
   130
   32
   2Effect of stearic acid-grafted starch compatibilizer on properties of linear low density polyethylene/thermoplastic starch blown filmKhanoonkon N., Yoksan R., Ogale A.2016Carbohydrate Polymers
   137,pp. 165-173
   26
   3Morphological characteristics of stearic acid-grafted starch-compatibilized linear low density polyethylene/thermoplastic starch blown filmKhanoonkon N., Yoksan R., Ogale A.2016European Polymer Journal
   76,pp. 266-277
   25
   4Rambutan (Nephelium lappaceum) peel extract: Antimicrobial and antioxidant activities and its application as a bioactive compound in whey protein isolate filmSukatta U., Rugthaworn P., Khanoonkon N., Anongjanya P., Kongsin K., Sukyai P., Harnkarnsujarit N., Sothornvit R., Chollakup R.2021Songklanakarin Journal of Science and Technology
   43(1),pp. 37-44
   1
   5Effect of jute fibers on morphological characteristics and properties of thermoplastic starch/biodegradable polyester blendYokesahachart C., Yoksan R., Khanoonkon N., Mohanty A.K., Mohanty A.K., Misra M., Misra M.2021Cellulose
   0
   6Characterization of polylactic-epoxidized natural rubber/modified cellulosic fiber biocomposites with different silane coupling agentsKadea S., Seekaew J., Thongmala S., Hedthong R., Khanoonkon N., Witayakran S., Chatakanonda P., Chollakup R., Kittikorn T.2020IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   773(1)
   0