การวิจัยพื่้นฐานและเทคโนโลยีใหม่สำหรับไบโอเอทานอลจากเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศจีนและประเทศไทย

Sub Project

Publish Year International Journal 8
2021 exImboon WONGTHAWEEWATANA, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exIssara SARAMALA, exKittiwut KASEMWONG, "Production of milk analogues from rice bran protein hydrolysate using the subcritical water technique", Food Science and Technology , ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 722-729
2021 exOpor Laosiriwut, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exChen-Guang Liu, exFeng-Wu Bai, exYusuf Chisti, "Process Simulation of Ethanol Production from Jerusalem Artichoke Stalk", IRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 1665-1674
2020 exSultan I.N., inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Heterologous Cellulase Genes Expression and Post-Translational Modifications Analysis of Recombinant Saccharomyces cerevisiae", International Journal on Emerging Technologies, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, มิถุนายน - สิงหาคม 2020, หน้า 180-187
2020 exAfrasiab Khan Tareen, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation of alkaline hydrogen peroxide pretreatment to enhance enzymatic hydrolysis and phenolic compounds of oil palm trunk", 3 Biotech, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2020, หน้า 1-12
2020 exPunika Puengprasert, exTanida Chalobol, inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exChen-Guang Liu, exXin-Qing Zhao, exChularat Sakdaronnarong, "A combined cellulosic and starchy ethanol and biomethane production with stillage recycle and respective cost analysis", Renewable Energy, ปีที่ 157, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 444-455
2020 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChularat Sakdaronnarong, exMonsikan Vilaipan, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Techno-Economic Analysis for Bioethanol Plant with Multi Lignocellulosic Feedstocks", International Journal of Renewable Energy Development, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2020, หน้า 319-328
2019 exNatchanok Pangsang, exUdomsin Rattanapan, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exChen-Guang Liu, exXin-Qing Zhao, exFeng-Wu Bai, exChularat Sakdaronnarong, "Chemical-free fractionation of palm empty fruit bunch and palm fiber by hot-compressed water technique for ethanol production", Energy Reports, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019, หน้า 337-348
2019 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exW. Limniyakul, exS. Wanganusorn, "Application of Reactive Distillation for Biodiesel ProductionEnhancement: An alkyl process", Asian Journal of Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2019, หน้า 303-312
Publish Year National Journal 1
2018 exDarunwan Chuenbubpar , inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exPanuwat Tohsakul, "Plant-wide Process Simulation of Ethanol Production from Empty Fruit Bunch", KMUTNB: International Journal of Applied Science and Technology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 53-61