การวิจัยพื่้นฐานและเทคโนโลยีใหม่สำหรับไบโอเอทานอลจากเศษเหลือทิ้งจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศจีนและประเทศไทย

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2019 exNatchanok Pangsang, exUdomsin Rattanapan, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exChen-Guang Liu, exXin-Qing Zhao, exFeng-Wu Bai, exChularat Sakdaronnarong, "Chemical-free fractionation of palm empty fruit bunch and palm fiber by hot-compressed water technique for ethanol production", Energy Reports, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019, หน้า 337-348
2019 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exW. Limniyakul, exS. Wanganusorn, "Application of Reactive Distillation for Biodiesel ProductionEnhancement: An alkyl process", Asian Journal of Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2019, หน้า 303-312
Publish Year National Journal 1
2018 exDarunwan Chuenbubpar , inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exPanuwat Tohsakul, "Plant-wide Process Simulation of Ethanol Production from Empty Fruit Bunch", KMUTNB: International Journal of Applied Science and Technology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 53-61

แสดงความคิดเห็น

(0)