Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2523
  • วท.ม.(เคมีเทคนิค), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2527
  • Ph.D.(Wood Chemistry), Mississippi State University , สหรัฐอเมริกา, 2537

  Expertise Cloud

  Acid impregnationAnimal Fatbiodieselbiodiesel productionBioenergyBiolubricantBiomass yieldChemical compositionco-solventCrude glycerolDOBIesterificationEstersEthanolExtractionfatty acidFatty acid compositionFatty acid methyl esterGlycerolHexaneHydrolysateJatropha curcasjatropha curcas seedcake LipidMethanolmicroalgaeMicrowavenature of scienceNear infrared spectroscopyOil contentOil palmOil palm trunkoil plamOil plam frondoil propertiesoil qualityOil shaleoil to bunchOil Palm Empty Fruit BunchOleaginous microorganismsoptimizationOptimization.oven dryingPalm fatty acid distillatepalm fruitpalm kernelpalm mesocarpPalm oilPhysic nutPhysico-chemical CharacterizatPlam fatty acid distillatePolyphenolicsPongamia pinnaataPongamia pinnataPretreatmentProduction processPseudococcusPseudo-first order.Pulp yieldpurging nutPurificationQuick limeRAMRamanRapid analysisReaction temperatureRefined Palm Kernel OilRefined palm oilremovalResidual oilresidueResinResponse Surface MethodologyRSMSeed cakeSeed kernelSeed oilseparation and extractionSlaughterhouseSodium chlorideSodium chloride (NaCl)Sodium dodecyl sulfateSodium methoxidesoil residue of phorbol esterSoild catalystSolid catalyststeam explosionSubcritical methanolSupercritical methanolTanninTransesterificationTrap greaseWaste cooking oilWax estersการระเบิดด้วยไอน้ำกิ่งสบู่ดำ เอทานอลแทนนินน้ำมันปาล์มดิบไบโอดีเซลหญ้าแฝก ไซลิทอล

  Interest

  เคมีไม้ , เซลลูโลส , เคมีของน้ำมันพืช, เครื่องมือวิเคราะห์ GC, HPLC, IR, NIR , พลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล เอทานอล)

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 5 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
   • ทุนนอก 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 143 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 66 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 77 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 54 เรื่อง (เชิงวิชาการ 46 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Relationship between fatty acid composition and biodiesel quality for nine commercial palm oilsLamaisri C., Punsuvon V., Chanprame S., Arunyanark A., Srinives P., Liangsakul P.2015Songklanakarin Journal of Science and Technology
   37(4),pp. 389-395
   12
   2Evaluation of the potential of chlorella sp. for biodiesel productionSitthithanaboon W., Praiboon J., Punsuvon V.2013Advanced Materials Research
   781-784,pp. 2438-2444
   0
   3Production of ethanol from pulp obtained by steam explosion pretreatment of oil palm trunkKhunrong T., Punsuvon V., Vaithanomsat P., Pomchaitaward C.2011Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects
   33(3),pp. 221-228
   7
   4Optimization of biodiesel production from a calcium methoxide catalyst using a statistical modelSuwanthai W., Punsuvon V., Vaithanomsat P.2016Korean Journal of Chemical Engineering
   33(1),pp. 90-98
   11
   5Esterification of waste palm oil in wastewater pond for community biodiesel productionTimyamprasert A., Timyamprasert A., Punsuvon V., Chunkao K., Silva J., Kim T.2014Applied Mechanics and Materials
   692,pp. 133-138
   0
   6Screening of pectinase producing bacteria and their efficiency in biopulping of paper mulberry barkSittidliokratna C., Suthirawut S., Chitradon L., Punsuvon V., Vaithanomsat P., Siriacha P.2007ScienceAsia
   33(1),pp. 131-135
   17
   7Effect of combination microwave and oven drying on the chemical properties of different ripeness crude palm oilTapanwong M., Nokkaew R., Punsuvon V.2020International Journal of GEOMATE
   18(67),pp. 27-32
   1
   8Production process of hydrolysate from steam explosion of oil palm trunk for xylitol fermentationPumiput P., Chuntranuluck S., Kitpreechavanich V., Punsuvon V., Vaithanomsat P.2008Kasetsart Journal - Natural Science
   42(1),pp. 73-78
   18
   9Optimization of palm oil extraction from Decanter cake of small crude palm oil mill by aqueous surfactant solution using RSMPirshahid S., Arirob W., Punsuvon V.2018IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
   348(1)
   2
   10A feasibility study on non-destructive determination of oil content in palm fruits by visible-near infrared spectroscopyKasemsumran S., Thanapase W., Punsuvon V., Ozaki Y.2012Journal of Near Infrared Spectroscopy
   20(6),pp. 687-694
   17
   11Synthesis of Ca-Doped Three-Dimensionally Ordered Macroporous Catalysts for TransesterificationChokpanyarat T., Punsuvon V., Achiwawanich S.2018Advances in Materials Science and Engineering
   2018
   1
   12Bhutanese Students’ Views of Nature of Science: a Case Study of Culturally Rich CountryDas P., Faikhamta C., Punsuvon V.2019Research in Science Education
   49(2),pp. 391-412
   4
   13Multistage solvent extraction for high yield oil and phorbol esters removal from thai toxic Jatropha curcas mealNokkaew R., Punsuvon V.2013Walailak Journal of Science and Technology
   12(4),pp. 299-310
   8
   14Elimination of toxic phorbol esters in Jatropha curcas seed oil by adsorption techniquePunsuvon V., Nokkaew R.2014Seed Oil: Biological Properties, Health Benefits and Commercial Applications
   ,pp. 83-112
   0
   15Production of ethyl ester biodiesel from used cooking oil with ethanol and its quick glycerol-biodiesel layer separation using pure glycerolTapanwong M., Punsuvon V.2019International Journal of GEOMATE
   17(61),pp. 109-114
   3
   16Feasibility study of biodiesel production from residual oil of palm oil mill effluentKlabsong M., Kungskulniti N., Kungskulniti N., Puemchalad C., Charoenca N., Charoenca N., Punsuvon V.2017International Journal of GEOMATE
   12(33),pp. 60-64
   8
   17Process optimization of refined palm oil biodiesel production using calcium methoxide obtained from quick lime as heterogeneous catalystPunsuvon V.2016Heterogeneous Catalysts: Design, Applications and Research Insights
   ,pp. 137-176
   0
   18Response Surface Methodology for Biodiesel Production Using Calcium Methoxide Catalyst Assisted with Tetrahydrofuran as CosolventChumuang N., Punsuvon V.2017Journal of Chemistry
   2017
   22
   19Biodiesel production from used vegetable oil using ethanol and sodium methoxide catalystNamwong S., Punsuvon V.2017Key Engineering Materials
   723 KEM,pp. 551-555
   2
   20Detection and confirmation of hispolon in the mushroom Phellinus linteusToopmuang P., Khamchum C., Punsuvon V.2014ScienceAsia
   40(2),pp. 141-144
   4
   21Effects of inter-cutting interval on biomass yield, growth components and chemical composition of napiergrass (Pennisetum purpureum Schumach) cultivars as bioenergy crops in ThailandRengsirikul K., Ishii Y., Kangvansaichol K., Pripanapong P., Sripichitt P., Punsuvon V., Vaithanomsat P., Nakamanee G., Tudsri S.2011Grassland Science
   57(3),pp. 135-141
   36
   22Effect of furfural on the properties of natural latex: Possibility for adhesive applicationVaithanomsat P., Janchai P., Punsuvon V., Smitthipong W., Smitthipong W.2017Rubber Chemistry and Technology
   90(4),pp. 642-650
   2
   23Conversion of steam exploded hydrolyzate of oil palm trunk to furfural by using sulfuric acid, solid acid, and base catalysts in one potTareen A.K., Punsuvon V., Parakulsuksatid P.2020Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects
   2
   24Production of Bioethanol from Oil Palm Empty Fruit Bunch via Acid Impregnation-Steam Explosion PretreatmentSiramon P., Punsuvon V., Vaithanomsat P.2018Waste and Biomass Valorization
   9(8),pp. 1407-1414
   6
   25The Optimization of Esterification Reaction for Biodiesel Production from Animal FatPunsuvon V., Nokkaew R., Somkliang P., Tapanwong M., Karnasuta S.2015Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects
   37(8),pp. 846-853
   16
   26Comparison of homogeneous and heterogeneous catalysts in biodiesel production from Pongamia pinnata oilPanpraneecharoen S., Punsuvon V., Puemchalad C.2015Asian Journal of Chemistry
   27(3),pp. 1023-1027
   1
   27Optimization of esterification and transesterification reactions for biodiesel production from crude coconut oil using RSM techniquesPimngern N., Punsuvon V.2017Key Engineering Materials
   723 KEM,pp. 610-615
   4
   28Biodiesel from crude Pongamia pinnata oil under subcritical methanol conditions with calcium methoxide catalystPanpraneecharoen S., Punsuvon V.2016Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects
   38(15),pp. 2225-2230
   4
   29Seasonal effects on bunch components and fatty acid composition in dura oil palm (elaeis guineensis)Mhanhmad S., Leewanich P., Punsuvon V., Chanprame S., Srinives P.2011African Journal of Agricultural Research
   6(7),pp. 1835-1843
   14
   30Characterization of extracted lipid obtained from subcritical water extraction of wet algae for biodiesel productionSitthithanaboon W., Punsuvon V., Vaithanomsat P.2015Asian Journal of Chemistry
   27(8),pp. 3044-3048
   1
   31Sterilization of oil palm fruits by microwave heating for replacing steam treatment in palm oil mill processNokkaew R., Punsuvon V.2014Advanced Materials Research
   1025-1026,pp. 470-475
   11
   32Use of waste coconut oil obtained from waste water pond of coconut milk plant to produce biodieselKaewruksa P., Punsuvon V.2014Applied Mechanics and Materials
   625,pp. 737-740
   0
   33Potential forage and biomass production of newly introduced varieties of leucaena (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.) in ThailandRengsirikul K., Kanjanakuha A., Ishii Y., Kangvansaichol K., Sripichitt P., Punsuvon V., Vaithanomsat P., Nakamanee G., Tudsri S.2011Grassland Science
   57(2),pp. 94-100
   16
   34Transesterification of pongamia pinnata oil into biodiesel using quick lime based calcium methoxide as catalystPanpraneecharoen S., Punsuvon V.2014Applied Mechanics and Materials
   625,pp. 324-327
   1
   35A feasibility study of oil content and fatty acid composition of seed powder and seed oil of Pongamia pinnata by near infrared spectroscopyKhamchum C., Punsuvon V., Kasemsumran S., Suttiwijitpukdee N.2013ScienceAsia
   39(4),pp. 384-391
   5
   36Calcium methoxide synthesis from quick lime using as solid catalyst in refined palm oil biodiesel productionSuwanthai W., Punsuvon V., Vaithanomsat P.2013Advanced Materials Research
   834-836,pp. 550-554
   3
   37Single-step conversion of wet Nannochloropsis gaditana to biodiesel under subcritical methanol conditionsSitthithanaboon W., Sitthithanaboon W., Reddy H.K., Muppaneni T., Ponnusamy S., Punsuvon V., Holguim F., Dungan B., Deng S.2015Fuel
   147,pp. 253-259
   30
   38Microwave drying combined with magnetic stirring for quick analysis of oil content of fresh palm bunchNokkaew R., Punsuvon V.2016ScienceAsia
   42(3),pp. 207-212
   2
   39Fractionation of chemical components of oil palm trunk by steam explosion for xylitol and alcohol productionPunsuvon V., Vaithanomsat P., Pumiput P., Janthranurak S., Anpanurak W.2005Appita Annual Conference
   3,pp. 301-307
   2
   40Optimization of transesterification reaction for biodiesel production from refined palm oil using calcined quick lime catalystSuwanthai W., Punsuvon V.2016Asian Journal of Chemistry
   28(2),pp. 423-428
   4
   41Application of calcium methoxide as solid base catalyst for biodiesel production from waste cooking oilChumuang N., Punsuvon V.2017Key Engineering Materials
   723 KEM,pp. 594-598
   3
   42Investigation of alkaline hydrogen peroxide pretreatment to enhance enzymatic hydrolysis and phenolic compounds of oil palm trunkTareen A.K., Punsuvon V., Parakulsuksatid P.20203 Biotech
   10(4)
   13
   43Determination of oil, fatty acid, tocopherol and antioxidant properties of Moringa oleifera seed oil varieties for commercial plantationWinthachai S., Vaithanomsat P., Punsuvon V.2015Asian Journal of Chemistry
   27(9),pp. 3507-3510
   1
   44Optimization of biodiesel production from jatropha oil (Jatropha curcas L.) using response surface methodologyBoonmee K., Chuntranuluck S., Punsuvon V., Silayoi P.2010Kasetsart Journal - Natural Science
   44(2),pp. 290-299
   18
   45Cellulase Addition and Pre-hydrolysis Effect of High Solid Fed-Batch Simultaneous Saccharification and Ethanol Fermentation from a Combined Pretreated Oil Palm TrunkTareen A.K., Punsuvon V., Sultan I.N., Khan M.W., Parakulsuksatid P.2021ACS Omega
   2
   46Determination of carotenoids and dobi content in crude palm oil by spectroscopy techniques: Comparison of raman and ft-nir spectroscopyNokkaew R., Punsuvon V., Inagaki T., Tsuchikawa S.2019International Journal of GEOMATE
   16(55),pp. 92-98
   3
   47Determination of toxic phorbol esters in biofertilizer produced with jatropha curcas seed cakePunsuvon V., Nokkaew R., Karnasuta S.2012ScienceAsia
   38(2),pp. 223-225
   8
   48Screening the potential oleaginous yeast strains for lipid accumulation on glycerol, a by-product from biodiesel productionRiengsilchai A., Siramon P., Punsuvon V.2013Advanced Materials Research
   781-784,pp. 2445-2451
   0
   49Biodiesel production from waste coconut oil in coconut milk manufacturingKarnasuta S., Punsuvon V., Nokkaew R.2015Walailak Journal of Science and Technology
   12(3),pp. 291-298
   8
   50In situ transesterification of ground Pongamia pinnata kernel under sub/supercritical methanol conditionsPanpraneecharoen S., Punsuvon V., Ju Y.2016Asian Journal of Chemistry
   28(2),pp. 369-373
   0