Conference

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60
ชาติ
21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตจากสาหร่ายขนาดเล็กสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารและวัสดุทางการแพทย์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01605599 ชื่อวิชา Thesis,14 ก.พ. 2022 - 22 เม.ย. 2022