Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์-พัฒนาการเศรษฐกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2548
  • บธ.ม.(การบริหารทั่วไป), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2542
  • วศ.บ.(ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2532

  Expertise Cloud

  A systematic reviewage-earning profileComputable General Equilibriumconsumption behaviorDemand elasticityDigital economyDiversificationEconomiceconomic optimizationElectronic transactionEnergy consumptionEnergy expenditureenergy marketenergy policyenergy useexpenditureFixed-price feed-in tariffForecasting ModelGlobal Natural Rubber DemandGlobal Natural Rubber Supplyhousehold energyhousehold surveyHydropowerIncentive measuresIntercroppinglinear programmingliquefied petroleum gaslogisticslycheeMincer equationNarrative synthesisnet value of undergraduate fieldsoil supplyprice dynamicsreturn on higher educationRubber agroforestryrubber farmersrubber farmingRubber-based farming diversificationSimultaneous EquationSmallholderSupply chainThai Small-scale Rubber FarmersThailand.การดำน้ำลึกการท่องเที่ยวแหล่งดำน้ำการประมูลแบบปิดซองราคาแรกการประมูลเปิดแบบอังกฤษการประมูลยางพาราการผลิตไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้าจากขยะการลงทุนอุดมศึกษาการวิเคราะห์กำกับดูแลข้อมูลยางพาราควบคุมภายในความไม่เท่าเทียมเชิงโอกาสคุณภาพทั่วไปช่วงชีวิตเชิงโอกาสโซ่อุปทานดุลยภาพทั่วไปดุลยภาพเศรษฐกิจรวมต้นแบบของฐานข้อมูลทฤษฎีเกมทุนเทศบาลนครภูเก็ตธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นโยบายยางพารานโยบายเศรษฐกิจนโยบายสาธารณะแนวปะการังประกันรายได้ป้อนไฟปัญญาการดำเนินงานผลสำเร็จผลิตภัณฑ์ยางผู้ประกอบการแผนกลยุทธ์การตลาดพัทยาไฟฟ้าชีวมวลมาตรการส่งเสริมไม่เท่าเทียมยางพาราระบบข้อมูลสารสนเทศยางพาราโรงไฟฟ้าพลังงานลิ้นจี่โลจิสติกส์วิธีการวิเคราะห์เชิงระบบเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐศาสตร์พลังงาน เศรษฐศาสตร์การจัดการ ทุนมนุษย์ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าสิทธิประโยชน์เสถียรภาพราคายางพาราแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างอัตราค่าธรรมเนียมอัตราค่าธรรมเนียมป้อนไฟจากชีวมวลอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถไฟอุตสาหกรรมยางพารากลางน้ำ

  Interest

  เศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐศาสตร์พลังงาน เศรษฐศาสตร์การจัดการ ทุนมนุษย์

  Administrative Profile

  • ก.พ. 2560 - มี.ค. 2560 รองคณบดีฝ่ายการเงินและกายภาพ (ผู้รักษาการแทน) คณะเศรษฐศาสตร์
  • ต.ค. 2559 - ม.ค. 2560 รองคณบดีฝ่ายการเงินและกายภาพ คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องห้องประชุม ชั้น 21-23 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 9
   • ห้องห้องพักอาจารย์ 3 ชั้น 2 อาคาร2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Economic outcomes of rubber-based agroforestry systems: a systematic review and narrative synthesisHuang I.Y., James K., Thamthanakoon N., Pinitjitsamut P., Rattanamanee N., Pinitjitsamut M., Yamklin S., Lowenberg-DeBoer J.2022Agroforestry Systems
  9
  2A challenge of incentive for small hydropower commercial investment in ThailandSupriyasilp T., Pinitjitsamut M., Pongput K., Wanaset A., Boonyanupong S., Rakthai S., Boonyasirikul T.2017Renewable Energy
  111,pp. 861-869
  8
  3The techno-economic feasibility of providing solar photovoltaic backup powerPillai G., Hodgson J., Insaurralde C., Pinitjitsamut M., Deepa S.2016International Symposium on Technology and Society, Proceedings
  2016-December,pp. 62-67
  3
  4Household energy consumption and its demand elasticity in ThailandPinitjitsamut M.2012International Journal of Energy Technology and Policy
  8(3-6),pp. 286-304
  0