Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2542
  • วท.ม.(สัตววิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  : amphibianacoustic unitAdvertisement Callagricultural landAmphibiaamphibianAmphibiansanimal experimentAnimalsArticleAsiaBatrachochytriumBayes Factor delimitationBent-toed GeckosbioacousticsBiodiversitybiogeographyblack tokayBody conditionbody constitutionBolaven PlateauBronchocela Callcall variationCambodiaChiromantisCnemaspisCnemaspis punctatonuchalisCnemaspis vandeventeriCoastal areaCoffee industryConservationCryptic speciesCyrtodactylusDemographydietEstradiolGekkoGeneticsIndochinaIntegrative taxonomykarst formationLaosMorphologynonhumanphylogenyPolypedatespopulationsexual segment kidneySoutheast Asiaspecies complexspecies complex.species diversityspecies endemicityspermatogenesisSystematicsTaxonomic statustaxonomytestosteroneTestrosteroneThailand Thai-Malay PeninsulaTokaytortoisetree frogTreefrogTurtlesTylototriton shanjingTylototriton verrucosusUbon Ratchathaniunisexual species.Vietnamvitellogenesivitellogenesisการอนุรักษ์เกาะโครงสร้างประชากรจิ้งจกจิ้งจกและตุ๊กแกจิ้งเหลนชนิดพันธุ์ซ่อนเร้นตุ๊กแกตุ๊กแกบ้านตุ๊กแกป่า ถิ่นที่อยู่อาศัย สะแกราช นิเวศวิทยาเต่านานิเวศวิทยานิเวศวิทยาเชิงโมเลกุล( Molecular Ecology )นิเวศวิทยาสัตว์( Animal Ecology )ประวัติทางชีวภูมิศาสตร์และการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุกรรม เสียงร้อง ปาดจิ๋ว อนุรักษ์พันธุศาสตร์ประชากร เต่านา อนุกรมวิธาน สัณฐานวิทยาเพาะเลี้ยง หอยมุกน้ำจืด ไข่มุก พันธุกรรมระบบนิเวศเขาหินปูนลำธารวิวัฒนาการของตุ๊กแกสัตว์ทะเทินน้ำสะเทินบกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ

  Interest

  นิเวศวิทยาสัตว์( Animal Ecology ), นิเวศวิทยาเชิงโมเลกุล( Molecular Ecology )

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 48 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 36 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Re-evaluating the taxonomic status of chiromantis in Thailand using multiple lines of evidence (Amphibia: Anura: Rhacophoridae)Aowphol A., Rujirawan A., Taksintum W., Arsirapot S., Mcleod D.2013Zootaxa
   3702(2),pp. 101-123
   11
   2Description of the tadpoles of two endemic frogs: The Phu Luang cascade frog Odorrana aureola (Anura: Ranidae) and the Isan big-headed frog Limnonectes isanensis (Anura: Dicroglossidae) from northeastern ThailandAmpai N., Rujirawan A., Arkajag J., McLeod D., Aowphol A.2015Zootaxa
   3981(4),pp. 508-520
   2
   3A New Supple Skink, Genus Lygosoma (Reptilia: Squamata: Scincidae), from the Western PhilippinesHeitz B., Diesmos A., Freitas E., Ellsworth E., Grismer L., Aowphol A., Brown R., Siler C.2016Herpetologica
   72(4),pp. 352-361
   9
   4A new limnonectes (Anura: Dicroglossidae) from southern LaosPhimmachak S., Sivongxay N., Seateun S., Seateun S., Yodthong S., Rujirawan A., Neang T., Aowphol A., Stuart B.L.2018Zootaxa
   4375(3),pp. 325-340
   5
   5A new caruncle-bearing Limnonectes (Anura: Dicroglossidae) from northeastern ThailandAowphol A., Rujirawan A., Taksintum W., Chuaynkern Y., Stuart B.L.2015Zootaxa
   3956(2),pp. 258-270
   8
   6Taxonomic reassessment and phylogenetic placement of cyrtodactylus phuketensis (Reptilia, gekkonidae) based on morphological and molecular evidenceTermprayoon K., Rujirawan A., Grismer L.L., Wood P.L., Aowphol A.2021ZooKeys
   2021(1040),pp. 91-121
   3
   7Morphological and molecular analyses reveal two new insular species of Cnemaspis Strauch, 1887 (Squamata, Gekkonidae) from Satun Province, southern ThailandAmpai N., Rujirawan A., Wood P.L., Stuart B.L., Aowphol A.2019ZooKeys
   2019(858),pp. 127-161
   6
   8Two new Bent-toed Geckos of the Cyrtodactylus pulchellus complex from Peninsular Malaysia and multiple instances of convergent adaptation to limestone forest ecosystemsGrismer L.L., Wood P.L., Anuar S., Grismer M.S., Quah E.S.H., Murdoch M.L., Muin M.A., Davis H.R., Aguilar C., Aguilar C., Aguilar C., Klabacka R., Cobos A.J., Aowphol A., Sites J.W.2016Zootaxa
   4105(5),pp. 401-429
   31
   9Population demography of Oldham's leaf turtle (Cyclemys oldhamii) in protected and disturbed habitats in ThailandSeateun S., Karraker N.E., Stuart B.L., Aowphol A.2019PeerJ
   2019(7)
   1
   10Mitochondrial diversity and phylogeographic patterns of gekko gecko (Squamata: Gekkonidae) in ThailandAowphol A., Yodthong S., Rujirawan A., Thirakhupt K.2019Asian Herpetological Research
   10(3),pp. 158-169
   2
   11Ecology and natural history of the knobby newt tylototriton podichthys (Caudata: Salamandridae) in laosPhimmachak S., Stuart B.L., Aowphol A.2015Raffles Bulletin of Zoology
   63,pp. 389-400
   9
   12Geographic variation in the advertisement calls of Gekko gecko in relation to variations in morphological features: Implications for regional population differentiationYu X., Yu X., Peng Y., Aowphol A., Ding L., Brauth S., Brauth S., Tang Y., Tang Y.2011Ethology Ecology and Evolution
   23(3),pp. 211-228
   32
   13Reproductive pattern and sex hormones of Calotes emma Gray 1845 and Calotes versicolor Daudin 1802 (Squamata; Agamidae)Meesook W., Artchawakom T., Aowphol A., Tumkiratiwong P.2016Turkish Journal of Zoology
   40(5),pp. 691-703
   1
   14A new limnonectes (Anura: Dicroglossidae) from southern ThailandYodthong S., Rujirawan A., Stuart B.L., Aowphol A.2021Animals
   11(2),pp. 1-28
   2
   15Six new species of the Cyrtodactylus intermedius complex (Squamata: Gekkonidae) from the Cardamom Mountains and associated highlands of Southeast AsiaMurdoch M., Lee Grismer L., Wood P., Neang T., Poyarkov N., Poyarkov N., Tri N., Nazarov R., Aowphol A., Pauwels O., Nguyen H., Nguyen H., Nguyen H., Grismer J., Grismer J.2019Zootaxa
   4554(1),pp. 1-62
   26
   16Short Note Note on Eggs and Brooding of Topotypic Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960 (Amphibia: Gymnophiona: Ichthyophiidae) in Dry SeasonNishikawa K., Khonsue W., Aowphol A., Rujirawan A., Ampai N., Pomchote P.2020Tropical Natural History
   20(2),pp. 219-222
   0
   17Foraging ecology of the Tokay gecko, Gekko gecko in a residential area in ThailandAowphol A., Thirakhupt K., Nabhitabhata J., Voris H.2006Amphibia Reptilia
   27(4),pp. 491-503
   30
   18Morphological Variation of Ingerophrynus parvus (Boulenger, 1887) in Peninsular ThailandSrion L., Wangkulangkul S., Aowphol A.2018IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
   197(1)
   1
   19Phylogenetic partitioning of the third-largest vertebrate genus in the world, Cyrtodactylus Gray, 1827 (Reptilia; Squamata; Gekkonidae) and its relevance to taxonomy and conservationLee Grismer L., Wood P.L., Poyarkov N.A., Poyarkov N.A., Le M.D., Le M.D., Le M.D., Kraus F., Agarwal I., Agarwal I., Oliver P.M., Oliver P.M., Nguyen S.N., Nguyen T.Q., Nguyen T.Q., Karunarathna S., Welton L.J., Stuart B.L., Luu V.Q., Bauer A.M., O Connell K.A., O Connell K.A., Quah E.S.H., Chan K.O., Ziegler T., Ziegler T., Ngo H., Ngo H., Nazarov R.A., Aowphol A., Chomdej S., Suwannapoom C., Siler C.D., Anuar S., Tri N.V., Grismer J.L.2021Vertebrate Zoology
   71,pp. 101-154
   24
   20Amphibian surveys reveal no instances of batrachochytrium dendrobatidis and suggest low prevalence of chytrid fungus in ThailandFreitas E., Rujirawan A., Ampai N., Puanprapai P., Yodthong S., Termprayoon K., Siler C., Aowphol A.2019Herpetological Review
   50(2),pp. 290-298
   0
   21Taxonomy, phylogeny, and distribution of Bronchocela rayaensis (Squamata: Agamidae) on the Thai-Malay PeninsulaGrismer L.L., Wood P.L., Aowphol A., Cota M., Murdoch M.L., Aguilar C., Aguilar C., Aguilar C., Grismer M.S.2016Zootaxa
   4092(3),pp. 414-420
   8
   22Out of Borneo, again and again: Biogeography of the Stream Toad genus Ansonia Stoliczka (Anura: Bufonidae) and the discovery of the first limestone cave-dwelling speciesGrismer L., Wood P., Aowphol A., Cota M., Grismer M., Murdoch M., Aguilar C., Grismer J.2017Biological Journal of the Linnean Society
   120(2),pp. 371-395
   36
   23A new species of Cyrtodactylus Gray (Squamata; Gekkonidae) from the Thai Highlands with a discussion on the evolution of habitat preferenceGrismer L.L., Rujirawan A., Termprayoon K., Ampai N., Yodthong S., Wood P.L., Oaks J.R., Aowphol A.2020Zootaxa
   4852(4),pp. 401-427
   2
   24Salamander protection starts with the newtStuart B.L., Rowley J.J.L., Phimmachak S., Aowphol A., Sivongxay N.2014Science
   346(6213),pp. 1067-1068
   6
   25Rivers of Indochina as potential drivers of lineage diversification in the spotted flying lizard (Draco maculatus) species complexKlabacka R.L., Klabacka R.L., Wood P.L., Wood P.L., McGuire J.A., Oaks J.R., Grismer L.L., Grismer J.L., Aowphol A., Sites J.W., Sites J.W.2020Molecular Phylogenetics and Evolution
   150
   5
   26Three new karst-dwelling Cnemaspis Strauch, 1887 (Squamata; Gekkoniade) from Peninsular Thailand and the phylogenetic placement of C. punctatonuchalis and C. vandeventeriWood P., Grismer L., Aowphol A., Aguilar C., Cota M., Cota M., Grismer M., Murdoch M., Sites J.2017PeerJ
   2017(1)
   25
   27A new skink of the genus Subdoluseps Freitas, Datta-Roy, Karanth, Grismer & Siler, 2019 (Squamata: Scincidae) from southern VietnamLE M.V., NGUYEN V.D.H., PHAN H.T., RUJIRAWAN A., AOWPHOL A., VO T.D.H., MURPHY R.W., NGUYEN S.N., NGUYEN S.N.2021Zootaxa
   4952(2),pp. 257-274
   0
   28Species delimitation of crab-eating frogs (Fejervarya cancrivora complex) clarifies taxonomy and geographic distributions in mainland Southeast AsiaYodthong S., Stuart B.L., Aowphol A.2019ZooKeys
   2019(883),pp. 119-153
   2
   29A new karst-dwelling gecko of the Gekko petricolus group (Reptilia: Gekkonidae) from Phitsanulok Province, central ThailandRujirawan A., Fong J., Ampai N., Yodthong S., Termprayoon K., Aowphol A.2019Journal of Natural History
   53(9-10),pp. 557-576
   2
   30Signals of forest degradation in the demography of common Asian amphibiansKarraker N.E., Fischer S., Aowphol A., Sheridan J., Poo S.2018PeerJ
   2018(1)
   3
   31Morphological and molecular variation in Tylototriton (Caudata: Salamandridae) in Laos, with description of a new speciesPhimmachak S., Phimmachak S., Aowphol A., Stuart B.L.2015Zootaxa
   4006(2),pp. 285-310
   23
   32A new insular species of the Cyrtodactylus pulchellus group (Reptilia, Gekkonidae) from Tarutao Island, southern Thailand revealed by morphological and genetic evidenceTermprayoon K., Rujirawan A., Ampai N., Wood P.L., Wood P.L., Aowphol A.2021ZooKeys
   1070,pp. 101-134
   0
   33Integrative taxonomy of the rock-dwelling gecko cnemaspis siamensis complex (Squamata, gekkonidae) reveals a new species from Nakhon Si Thammarat Province, Southern ThailandAmpai N., Ampai N., Wood P.L., Stuart B.L., Aowphol A.2020ZooKeys
   2020(932),pp. 129-159
   3
   34Expanded description of Odorrana livida (Blyth, 1856) with notes on its natural history in ThailandRujirawan A., Stuart B.L., Aowphol A.2018Journal of Natural History
   52(23-24),pp. 1581-1600
   2
   35New supple skink, genus lygosoma (reptilia: SQUAMATA: Scincidae), from indochina and redescription of lygosoma quadrupes (linnaeus, 1766)Siler C., Siler C., Heitz B., Heitz B., Davis D., Freitas E., Aowphol A., Termprayoon K., Grismer L.2018Journal of Herpetology
   52(3),pp. 332-347
   8
   36Multiple origins of parthenogenesis, and a revised species phylogeny for the Southeast Asian butterfly lizards, LeiolepisGrismer J., Grismer J., Bauer A., Grismer L., Thirakhupt K., Aowphol A., Oaks J., Oaks J., Wood P., Onn C., Thy N., Cota M., Jackman T.2014Biological Journal of the Linnean Society
   113(4),pp. 1080-1093
   26
   37Erratum: Species delimitation of crab-eating frogs (Fejervarya cancrivora complex) clarifies taxonomy and geographic distributions in mainland Southeast Asia (ZooKeys, (2019) 883, (119-153), 10.3897/zookeys.883.37544)Yodthong S., Stuart B.L., Aowphol A.2019ZooKeys
   2019(897),pp. 149-150
   0
   38Reproductive patterns of captive male and female monocled cobra, Naja kaouthia (lesson, 1831)Tumkiratiwong P., Meesuk W., Chanhome L., Aowphol A.2012Zoological Studies
   51(5),pp. 692-700
   14
   39Genetic homogeneity among colonies of the white-nest swiftlet (Aerodramus fuciphagus) in ThailandAowphol A., Voris H., Feldheim K., Harnyuttanakorn P., Thirakhupt K.2008Zoological Science
   25(4),pp. 372-380
   11
   40Phylogenetic patterns of the southeast Asian tree frog Chiromantis hansenae in ThailandYodthong S., Siler C., Prasankok P., Aowphol A.2014Asian Herpetological Research
   5(3),pp. 179-196
   10
   41A new tree frog in the genus Polypedates (Anura: Rhacophoridae) from southern ThailandRujirawan A., Stuart B.L., Aowphol A.2013Zootaxa
   3702(6),pp. 545-565
   14