ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Aedes aegyptiagricultural pestambrosia beetlesAnopheles minimusBacillus thuringiensisbiological agentbiological controlBiologyBromelaincharacterscommercial productioncontrollingCurculionidaeDegummingDELTAMETHRINdistributionEnarmoniiniEntomopathogenic fungiEssential oilEucosminiFibuloidesgreen lacewingsInsect Ecologyinsect mass rearingIntegrated Pest Managementinvasive alien speciesinvasive insect pestKaffir limeKasetsartra fasciauraKES-FBkeyLaosLepidopteraLoboschizaMALARIA VECTORSMallada basalismedicalMetarhizium anisopliaenatural enemiesnew combinationnew recordsnew speciesOlethreutinaeOlethreutiniOriental regionOrius maxidentexparasitePlatypodinaepredatorproduction potentialPsidium guajavaScolytinaeSeasonal abundanceSpecies Diversitysugarcane insect pestSugarcane PestsTaxonomyTechnology transferTortricidaevalue productVavoua trapsWollastoniella rotundaการควบคุมโดยชีววิธีการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีการจัดการแมลงศัตรูอ้อยการจัดการศัตรูพืชการเจริญเติบโตการระบาดการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมความต้านทานความหลากหลายเครือข่ายชีวชนิดเชื้อราเขียวเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliaeด้วงดำน้ำนมข้าวโพดน้ำมันหอมระเหยผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อหนอนม้วนใบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแมลงแมลงช้างปีกใสแมลงศัตรูข้าวแมลงศัตรูมะพร้าวแมลงศัตรูอ้อยระบบเกษตรอินทรีย์ศักยภาพทางการผลิตศัตรูธรรมชาติศัตรูมันสำปะหลังสารชีวภัณฑ์สารสกัดพืชสมุนไพรหนอนผีเสื้อไหมอีรี่อนุกรมวิธานอ้อยอุตสาหกรรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิชาการเกษตร 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 76 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 51 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 107 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 52 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 54 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 128 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 89 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 69 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 296 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 154 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 142 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 166 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 154 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 6 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 6 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 27 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 12 รางวัล)