ส่วนกลางสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Food safety Fresh vegetable Fresh vegetable Organophosphate Organophosphate pesticide residue stainless steelacid toleranceacidic electrolyzed waterAcid-stressed cellsaflatoxinAgriculture and Foods SucurityAspergillus sp.B. cereusBachelor of nursing science programBangkokBiofilmbiofilm formationBoromarajanok InstituteBoromarajonani College of Nursing Nopparat VajiraC. perfringensCerealschemical treatmentchili pastechili productchlorpyrifoscleaningCleanup columnclimate changeclosidium perfringensCollaborative studyCollecting housecolor ricecontaminationco-occurrenceCornCurriculumdried chilidried hot pepperE. coliEmployers of graduatesEscherichia coliEvaluationexportExposure AssessmentFavarite ready to eat foodfeedfoodFood Microbiologyfood safetyfood safety management systemFood ValleyFoodborne pathogensMicrobialmicrobiological qualityMicrobubblesmicrofloraminimal processingMinistry of Public Healthmodified atmosphere packagingMonoclonal antibodyMycotoxigenic fungimycotoxinMycotoxin determinationmycotoxin incidenceMycotoxinsNear infrared spectroscopyoxidizing agentquality improvementSalmonellaSanitizersSeafoodShrimp feedVegetablesการตรวจสอบสารพิษเชื้อราการประเมินการประเมินความเสี่ยงการลดการศึกษาร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการกำลังคนเกษตรและอาหารข้าวข้าวโพดความปลอดภัยอาหารคอลัมน์ช่วยขจัดสิ่งรบกวนเครื่องเทศเชื้อราเชื้อราสร้างสารพิษซีราลีโนนพริกแห้งโมโนโคลนอลแอนติบอดีลดค่าใช้จ่ายการตรวจสอบวัสดุอ้างอิงศูนย์ความเป็นเลิศสารพิษเชื้อราหน่วยวิจัยเฉพาะทางออคราทอกซินอะฟลาทอกซินอาหารอาหารปลอดภัยอิมมูโนแอฟฟีนิตีคอลัมน์อุตสาหกรรมอาหาร

Executives


Persons (ส่วนกลางสำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัย)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 4 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 136 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 58 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 78 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 8 เรื่อง (Unknown 8 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 19 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 14 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)