ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Growthagricultural plantagricultural plantsagro-ecological systemAlternative energyBABerry weightBiodieselChinese tallow treeCluster weightDiospyros kaki)Emblicfigfloodingfruit qualityGAGabion wallGeo bagGibberellic acid (GA3)grapegrapevinegrowthhydrogen cyanamide (H2CN2)intercroppingPerlettepersimmonplant growth regulatorpropagationrootstockSea elevationSelectionspecies diversityStrawberryTea Tree (Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) Cheel)Tea Tree (Melaleuca alternifolia)Total acid percentagetraining systemTriadica sebiferavalue chainvarietyVetiver Grassvirus freeVirus Free Mother PlantVirus Free Mother Plant Virus Free Plant ViticultureWampiwasteWater distillationwater qualityWater SupplyWhite Winewild strawberrieswild strawberryWineWine grapewood vinegaryieldการขยายพันธุ์การคัดเลือกพันธุ์การเจริญเติบโตการปลูกพืชแซมการผลิตต้นแม่พันธุ์ Passionfruit (Paasiflira eudulis)การผลิตต้นแม่พันธุ์ปราศจากไวรัส Passionfruit (Passiflira eudulis)การผสมเกสรความสูงจากระดับน้ำทะเลความหนาของพลาสติกคุณภาพของผลคุณภาพของผลองุ่นคุณภาพผลโครงสร้างทางวิศวกรรมจิบเบอเรลลิกแอซิคดอกองุ่นทับทิมทีทรีเทคโนโลยีการปลูก Fig (Ficus carica LINN.)น้ำหนักช่อผล ขนาดผล Total soluble solids เปอร์เซ็นต์กรด บิวตี้ซีดเลสเบนซิลอะดินีนผลผลิต Fig (Ficus carica LINN.)ผลผลิต Oliveพลับพืชคลุมดินเพอร์เลทไพลมะกอกโอลีฟมะเดื่อฝรั่งมารูซีดเลสไม้ผลเมืองหนาวยางพาราระบบนิเวศเกษตรระยะปลูกรูปแบบการจัดการทรงพุ่มสตรอเบอรี่สารควบคุมชีวภาพของพืชสารสกัดจากพืชเสาวรสหญ้าแฝกหลังคาพลาสติกองุ่น

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 3 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 139 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 55 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 33 โครงการ, ผู้ประสานงาน 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 87 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 99 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 65 โครงการ)
 • ทุนนอก 106 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 65 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 58 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 172 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 44 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 128 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 85 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 48 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 27 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 9 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 27 รางวัล (เกียรติบัตร 12 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 8 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)