รางวัลศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ปี 2018

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

2

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2018 inนายสกล ฉายศรี,inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ,inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์,"cassava varieties KU-KORAT", มันสำปะหลังคุณภาพสูง เปอร์เซ็นต์แป้งสูง, -, สำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และ อำเภอครบุรี, Mar 4 2018
2018 inนายสกล ฉายศรี,inนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ,inดร.เอ็จ สโรบล, ศาสตราจารย์,"Cassava varieties "Kasetsart 72"", รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2559 ระดับ Silver, เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jun 1 2018

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด