การศึกษาความแข็งแรงของวัสดุคอมโพสิทแบบเจาะรูคู่เยื้องศูนย์

Publish Year International Conference 4
2021 inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inนายวิศว์ ศรีพวาทกุล, อาจารย์, "STRENGTH ANALYSIS OF A WING STRUCTURE FOR A SINGLE TURBOPROP NORMAL CATEGORY AIRCRAFT", International Symposium on Sustainable Aviation 2021, 25 - 27 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exPaiboon Limpitipanich, inดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Experimental Study on the Effect of Two Equal-Sized Holes Lying at Different Angles in a CFRP Plate under Bending", Southeast Asia Workshop on Aerospace Engineering (SAWAE 2019), 29 - 30 สิงหาคม 2019, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2019 inดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exดร.ไพบูลย์ ลิ้มปิติพานิชย์, "Experimental Study on the Effect of Two Equal-Sized Holes Lying at Different Angles in a CFRP Plate under Bending", South East Asia Workshop on Aerospace Engineering (SAWAE-2019), 29 - 30 สิงหาคม 2019, กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exNarongkorn Krajangsawasdi, inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "Strength of composite plate with parallel offset misalignment doublebolted joint under bending moment", การประชุมวิชาการนานาชาติ The2nd International Conference on Composite Material,Polymer Science and Engineering (CMPSE2018), 21 - 22 กันยายน 2018, โอซาก้า ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2018 exสิทธิณัฐ เด่นดวงหทัย, inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบรูปแบบความเสียหายของแผ่นคอมโพสิทเจาะรูคู่ขนาดเท่ากันที่เรียงระยะห่างแนวขวางแตกต่างกันภายใต้ภาระกรรมประเภทแรงดึง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 3 – 6 กรกฎาคม 2561 จังหวัดมุกดาหาร , 4 - 7 กรกฎาคม 2018, มุกดาหาร ประเทศไทย
2008 inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "การหารูปแบบการพังแรกของตัวสอดแทรกโลหะภายในโครงสร้างแซนด์วิชจากการทดสอบดึงนอกระนาบ", การประชุม 10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง, 26 - 28 พฤศจิกายน 2008, - เชียงราย ประเทศไทย