ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

aerodynamicAerodynamicsair freightAir Transport Managementaircraft designAirport Carbon Accreditation ProgrammeAirshipballoonCoherent StructuresComputational Fluid DynamicsDesignHard Disk Drivehigh altitudeHoneycombjoiningMAVMechanical EngineeringMicro Air Vehiclenano air vehiclepressure probePropulsion UASUAVUnmanned Aerial VehiclesUnmanned Aircraft SystemsWall-bounded turbulenceWind Tunnel TestWingletกังหันลม (wind turbine)การขนส่งทางอากาศการจัดการเชิงกลยุทธ์การพัฒนาท่าอากาศยานการลดการปล่อยคาร์บอนการลดระดับเสียงการวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างคอมโพสิทการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยการวิเคราะห์ด้วยภาพถ่ายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการวิเคราะห์หาผลสืบเนื่องการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์การวิเคราะห์องค์ประกอบการวิจัยตลาดการสำรวจความพึงพอใจการสำรวจตลาด: พฤติกรรมผู้โดยสารสายการบินการสำรวจระยะไกลการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดการไหลแบบเทอร์บิวแลนซ์ผ่านผนังการไหลปั่นป่วนการออกแบบการออกแบบโครงสร้างวัสดุคอมโพสิทการออกแบบอากาศยานการออกแบบอากาศยานไร้คนขนาดเล็กกิจกรรมการดำเนินงานเกษตรอัฉริยะแก้ไขความเสียหายขีดความสามารถการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศความแข็งแรงของ Solar Floatingความทนทานของพลาสติกความภักดีในตราสินค้าความมั่นคงของประเทศ อุตสหกรรมการบิน แบตเตอรี่ความสามารถในการแข่งขันคอมโพสิทคาร์บอนคำหลัก: ยานดำน้ำไร้คนขับ เป้าฝึกปราบเรือดำน้ำ ถังอับเฉา แอร์ฟอยล์ NACA 4415 กองทัพเรือไทยคุณสมบัติฝอยละออบคู่มือปฏิบัติงานของนักบินเครื่องคัดแยกเครื่องบินสองที่นั่งเครื่องปลูกมันสำปะหลังเครื่องยนต์เครื่องร่อนเครื่องร่อน, สื่อการศึกษา, โปรแกรม Geomeเครื่องวัดความเร็วอากาศเครื่องอบทำผงแห้งโครงงานและวิทยานิพนธ์โครงสร้างแซนด์วิชท่าอากาศยานในประเทศไทยท่าอากาศยานภูมิภาคแทรคเตอร์ต้นกำลังนิสิตใบพัดประสิทธิภาพประสิทธิภาพกังหันลมผลกระทบพลศาสตร์พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (CFD)พลังงานลม (wind energy)พัดลมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โลจิสติกส์ศึกษาทั่วไปอากาศพลศาสตร์อากาศพลศาสตร์ (aerodynamics)อากาศยานไร้คนอากาศยานไร้คนขับอากาศยานไร้นักบินอากาศสวนศาสตร์อุตสาหกรรมการบิน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย วิศว์ ศรีพวาทกุล, อาจารย์

E-Mail: fengvisp@ku.ac.th Tel.029428555 ต่อ 1738


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 32 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 73 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 132 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 106 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 23 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 23 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)