ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

14 CFR Part 23aerodynamicAerodynamicsair freightAir Transport ManagementAircraft DesignAirport Carbon Accreditation ProgrammeAirshipBalloonCoherent structuresComputational Fluid DynamicsDesignFinite Element AnalysisHard Disk DriveHigh AltitudeHoneycombJoiningMAVMechanical EngineeringMicro Air Vehiclenano air vehicleNormal Category AircraftPressure probePropulsion UASUAVUnmanned Aerial VehiclesUnmanned Aircraft SystemsWall-bounded turbulenceWind Tunnel TestWing structural designWingletกังหันลม (wind turbine)การขนส่งทางอากาศการจัดการเชิงกลยุทธ์การพัฒนาท่าอากาศยานการลดการปล่อยคาร์บอนการลดระดับเสียงการวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างคอมโพสิทการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยการวิเคราะห์ด้วยภาพถ่ายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจการวิเคราะห์หาผลสืบเนื่องการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์การวิเคราะห์องค์ประกอบการวิจัยตลาดการสำรวจความพึงพอใจการสำรวจตลาด: พฤติกรรมผู้โดยสารสายการบินการสำรวจระยะไกลการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดการออกแบบอากาศยานการออกแบบอากาศยานไร้คนขนาดเล็กกิจกรรมการดำเนินงานเกษตรอัฉริยะแก้ไขความเสียหายขีดความสามารถการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศความแข็งแรงของ Solar Floatingความทนทานของพลาสติกความภักดีในตราสินค้าความมั่นคงของประเทศ อุตสหกรรมการบิน แบตเตอรี่ความสามารถในการแข่งขันคอมโพสิทคาร์บอนคำหลัก: ยานดำน้ำไร้คนขับ เป้าฝึกปราบเรือดำน้ำ ถังอับเฉา แอร์ฟอยล์ NACA 4415 กองทัพเรือไทยคุณสมบัติฝอยละออบคู่มือปฏิบัติงานของนักบินเครื่องคัดแยกเครื่องบินสองที่นั่งเครื่องปลูกมันสำปะหลังเครื่องยนต์เครื่องร่อนเครื่องร่อน, สื่อการศึกษา, โปรแกรม Geomeเครื่องวัดความเร็วอากาศเครื่องอบทำผงแห้งโครงงานและวิทยานิพนธ์โครงสร้างแซนด์วิชท่าอากาศยานในประเทศไทยท่าอากาศยานภูมิภาคแทรคเตอร์ต้นกำลังนิสิตใบพัดประสิทธิภาพประสิทธิภาพกังหันลมผลกระทบพลศาสตร์พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ (CFD)พลังงานลม (wind energy)พัดลมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โลจิสติกส์ศึกษาทั่วไปอากาศพลศาสตร์อากาศพลศาสตร์ (aerodynamics)อากาศยานไร้คนอากาศยานไร้คนขับอากาศยานไร้นักบินอากาศสวนศาสตร์อุตสาหกรรมการบิน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย วิศว์ ศรีพวาทกุล, อาจารย์

E-Mail: fengvisp@ku.ac.th Tel.029428555 ต่อ 1738


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 3 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 8 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 44 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 73 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 64 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 135 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 110 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 39 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 39 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)