Person Image

  Education

  • วท.บ.(คณิตศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, ไทย, 2527
  • M.S.(Mechanical Engineering), University of Cincinnati, U.S.A., 2530
  • Ph.D.(Mechanical Engineering), University of Cincinnati, U.S.A., 2535

  Expertise Cloud

  การประเมินความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ US.EPAaerodynamicsAirfoil NACA 4415AirshipanatomyauvballoonComputationComputed tomographyDesigndimple effectFatigueFEA FemoralFemoral curvatureFemoral fractureFemoral fracturesFemoral lengthFemoral shaftFemurFinite element analysisFloating platformFloating solar farmFractureFracture fixationgolf ballhigh altitudeHigh Altitude Platformhigh-altitude balloonhigh-altitude platformi. Strength testInsertion siteIntramedually canalIntramedullary nailIntramedullary nailingJX-200RG Sport ThunderLV ClassifierLV De-dusting CycloneMismatchMooring systemNACA 0010oilPrecision ReducerremoteRetrograde nailingReverse EngineeringrobotROVSilencerSolarSolar cellSolar floating aerodynamicsSound pressure levelSteam vent silencerSuperheated steamThai femurunderwaterUnmanned Platformvehicleกระดูกต้นขาการแตกหักการทดสอบการทดสอบเครื่องปลูกการปรับปรุงการรับรองมาตรฐานการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยการวิเคราะห์หาผลสืบเนื่องการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์การออกแบบแก้ไขความเสียหายโซล่าเซลล์แทรคเตอร์ต้นกำลังประสิทธิภาพปูนซีเมนต์เปลือกหุ้มสายไฟแผ่นคอมโพสิทพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณแพนอากาศ NACA 0010แพนอากาศ NACA 4415มันสำปะหลังแบบต่อพ่วงยานดำน้ำไร้คนขับขนาดเล็กยานใต้นา้ํไร้คนขับรถขนวัสดุชาญนครระบบยึดตรึงรูคู่รูปแบบความเสียหายของลามิเนตเรือตรวจการณ์ลามิเนตสองรูเจาะวิเคราะห์ความแข็งแรงของฐานแท่งวิจัยและพัฒนาลำตัวอากาศนาวา (Airship) พร้อมอุปกรณ์วิศวกรรมอย่างยั่งยืนศัลยแพทย์สมการอนุพันธ์การเคลื่อนที่เชิงตัวเลขสมรรถนะในการบินขึ้นของเครื่องบินสาเหตุและแนวคิดสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาห้องโดยสารรถรุ่น T69ออร์โธปีดิกส์อุปกรณ์ดามกระดูกแบบสอดภายในโพรงกระดูก

  Interest

  Design, Fatigue, Computation, FEA

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  13D geometrical assessment of femoral curvature: A reverse engineering techniqueChantarapanich N., Sitthiseripratip K., Mahaisavariya B., Wongcumchang M., Siribodhi P.2008Journal of the Medical Association of Thailand
  91(9),pp. 1377-1381
  17
  2Biomechanical performance of retrograde nail for supracondylar fractures stabilizationChantarapanich N., Sitthiseripratip K., Mahaisavariya B., Siribodhi P.2016Medical and Biological Engineering and Computing
  54(6),pp. 939-952
  16
  3Geometric mismatch analysis of retrograde nail in the Asian femurChantarapanich N., Chantarapanich N., Mahaisavariya B., Siribodhi P., Sitthiseripratip K.2011Surgical and Radiologic Anatomy
  33(9),pp. 755-761
  8
  4Optional entry point for retrograde femoral nailing: An anatomical study using the reverse engineering methodChantarapanich N., Mahaisavariya B., Sitthiseripratip K., Siribodhi P.2014Journal of the Medical Association of Thailand
  97,pp. S97-S102
  0
  5Transition phenomena of a plane wall jet under acoustic excitationHsiao F., Sheu S., Siribodhi P.1995Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers, Transactions of the Chinese Institute of Engineers, Series C/Chung-Kuo Chi Hsueh Kung Ch'eng Hsuebo Pao
  16(6),pp. 523-531
  0
  6In the air rice feedingSiribodhi P., Srilatanart N., Kongsamut N., Ruksaked P.2004Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 215-222
  0
  7Study and Evaluation of a Solar Floating Traction under Severe Wind ConditionsSiribodhi P., Bunyawanichakul P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  642(1)
  0
  8Experimental Study on the Effect of Two Equal-Sized Holes Lying at Different Angles in a CFRP Plate under BendingBunyawanichakul P., Limpitipanich P., Siribodhi P.2019IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
  642(1)
  0