Person Image

  Education

  • วท.บ.(คณิตศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า, ไทย, 2527
  • M.S.(Mechanical Engineering), University of Cincinnati, U.S.A., 2530
  • Ph.D.(Mechanical Engineering), University of Cincinnati, U.S.A., 2535

  Expertise Cloud

  การประเมินความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ US.EPAaerodynamicsAirfoil NACA 4415AirshipanatomyauvballoonComputationComputed tomographyDesigndimple effectFatigueFEA FemoralFemoral curvatureFemoral fractureFemoral fracturesFemoral lengthFemoral shaftFemurFinite element analysisFractureFracture fixationgolf ballHigh AltitudeHigh Altitude Platformhigh-altitude balloonhigh-altitude platformi. Strength testInsertion siteIntramedually canalIntramedullary nailIntramedullary nailingJX-200RG Sport ThunderLV ClassifierLV De-dusting CycloneMismatchNACA 0010oilPrecision ReducerremoteRetrograde nailingReverse EngineeringrobotROVSolarThai femurunderwaterUnmanned Platformvehicleกระดูกต้นขาการแตกหักการทดสอบการทดสอบเครื่องปลูกการปรับปรุงการรับรองมาตรฐานการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยการวิเคราะห์หาผลสืบเนื่องการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์การออกแบบแก้ไขความเสียหายความแข็งแรงของ Solar Floatingความทนทานของพลาสติกความมั่นคงของประเทศ อุตสหกรรมการบิน แบตเตอรี่คอมโพสิทคอมโพสิทเจาะรูเยื้องกันคำหลัก: ยานดำน้ำไร้คนขับ เป้าฝึกปราบเรือดำน้ำ ถังอับเฉา แอร์ฟอยล์ NACA 4415 กองทัพเรือไทยคู่มือปฏิบัติงานของนักบินเครื่องคัดแยกเครื่องบินสองที่นั่งโซล่าเซลล์แทรคเตอร์ต้นกำลังประสิทธิภาพปูนซีเมนต์เปลือกหุ้มสายไฟแผ่นคอมโพสิทพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณแพนอากาศ NACA 0010แพนอากาศ NACA 4415มันสำปะหลังแบบต่อพ่วงยานดำน้ำไร้คนขับขนาดเล็กยานใต้นา้ํไร้คนขับรถขนวัสดุชาญนครระบบยึดตรึงรูคู่รูปแบบความเสียหายของลามิเนตเรือตรวจการณ์ลามิเนตสองรูเจาะวิเคราะห์ความแข็งแรงของฐานแท่งวิจัยและพัฒนาลำตัวอากาศนาวา (Airship) พร้อมอุปกรณ์วิศวกรรมอย่างยั่งยืนศัลยแพทย์สมการอนุพันธ์การเคลื่อนที่เชิงตัวเลขสมรรถนะในการบินขึ้นของเครื่องบินสาเหตุและแนวคิดสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาห้องโดยสารรถรุ่น T69ออร์โธปีดิกส์อุปกรณ์ดามกระดูกแบบสอดภายในโพรงกระดูก

  Interest

  Design, Fatigue, Computation, FEA

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 21 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)