Person Image

  Education

  • วศ.บ., ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2540
  • วศ.ม., ENSAE, France, 2544
  • วศ.ด., ENSAE, France, 2548

  Expertise Cloud

  ":"14 CFR part 23AirshipballoonFinite element analysisHigh AltitudeHoneycombJoiningJunctionJunction JX-200RG Sport ThunderLV ClassifierLV De-dusting CycloneMetallic insertMetallic insertsMetallurgical engineeringMode ShapeMooring systemNACA 0010Natural FrequencyNormal category aircraftNumerical analysisparallel misalignmentPhenolsPig-headed plowPlywoodPrecision ReducerReverse EngineeringSandwich panelSandwich platesSandwich structureSandwich structuresShear propertiesSilencerSingle Turboprop AircraftSolarSolar cellVibration characteristicsWing structural designกลไกความเสียหายกลศาสตร์ของวัสดุการกระแทกด้วยความเร็วต่ำการจำลองสมาชิกจำกัดการทดสอบการทดสอบเครื่องปลูกการทดสอบแรงดึง เครื่องทดสอบอเนกประสงค์ หัวจับของเครื่องทดสอบการปรับปรุงการรับรองมาตรฐานการวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างคอมโพสิทการออกแบบการออกแบบโครงสร้างวัสดุคอมโพสิทแก้ไขความเสียหายความแข็งแรงของ Solar Floatingความเค้นเฉือนความเค้นตั้งฉากความทนทานของพลาสติกความมั่นคงของประเทศ อุตสหกรรมการบิน แบตเตอรี่คอมโพสิทคอมโพสิทเจาะรูเยื้องกันคำหลัก: ยานดำน้ำไร้คนขับ เป้าฝึกปราบเรือดำน้ำ ถังอับเฉา แอร์ฟอยล์ NACA 4415 กองทัพเรือไทยคู่มือปฏิบัติงานของนักบินเครื่องคัดแยกเครื่องบินสองที่นั่งเครื่องปลูกมันสำปะหลังเครื่องอบทำผงแห้งโครงสร้างแซนด์วิชโครงสร้างแซนด์วิชแกนรังผึ้ง การทดสอบไม้อัด การทดสอบภาระกรรมดัดเจฟอกซ์เจาะรูเยื้องกันโซล่าเซลล์ตัวประสานตัวสอดแทรกโลหะตัวสอดแทรกโลหะ โครงสร้างแซนด์วิช รอยต่อตัวสอดแทรกโลหะ แผ่นแซนด์วิช รอแทรคเตอร์ต้นกำลังประสิทธิภาพปูนซีเมนต์เปลือกหุ้มสายไฟแผ่นคอมโพสิทพฤติกรรมภายใต้การกระแทกพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณแพนอากาศ NACA 0010แพนอากาศ NACA 4415มันสำปะหลังแบบต่อพ่วงยานดำน้ำไร้คนขับขนาดเล็กยานใต้นา้ํไร้คนขับรถขนวัสดุชาญนครระบบยึดตรึงระยะรองรับรูคู่รูปแบบความเสียหายของลามิเนตลามิเนตสองรูเจาะวิศวกรรมอย่างยั่งยืนสมการอนุพันธ์การเคลื่อนที่เชิงตัวเลขสมรรถนะในการบินขึ้นของเครื่องบินสาเหตุและแนวคิดสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกาห้องโดยสารรถรุ่น T69เฮลิคอปเตอร์

  Interest

  กลศาสตร์ของวัสดุ, การออกแบบโครงสร้างวัสดุคอมโพสิท, โครงสร้างแซนด์วิช, การวิเคราะห์ความเสียหายของโครงสร้างคอมโพสิท

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 30 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 32 เรื่อง (เชิงวิชาการ 32 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)