Conference

Article
การตรวจสอบรูปแบบความเสียหายของแผ่นคอมโพสิทเจาะรูคู่ขนาดเท่ากันที่เรียงระยะห่างแนวขวางแตกต่างกันภายใต้ภาระกรรมประเภทแรงดึง
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 3 – 6 กรกฎาคม 2561 จังหวัดมุกดาหาร
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กรกฎาคม 2018
Location
มุกดาหาร ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-