Conference

Article
การหารูปแบบการพังแรกของตัวสอดแทรกโลหะภายในโครงสร้างแซนด์วิชจากการทดสอบดึงนอกระนาบ
Conference
การประชุม 10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง
Class
ชาติ
Date
26 - 28 พฤศจิกายน 2008
Location
- เชียงราย ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาความแข็งแรงของวัสดุคอมโพสิทแบบเจาะรูคู่เยื้องศูนย์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01215425 ชื่อวิชา Mechanics of Composite Materials,16 ส.ค. 2012 - 16 ส.ค. 2012