ผลของโปรติโอไลติกแบคทีเรียต่อคุณภาพและเอกลักษณ์ของขนมจีนแป้งหมัก

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, exJunichiro Marui, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inนายวันชัย พันธ์ทวี, "Effect of proteolytic bacteria on texture and colour quality of khanom-jeen, traditional Thai fermented rice noodles", Letters in Applied Microbiology, ปีที่ 69, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2019, หน้า 339-345
Publish Year International Conference 3
2019 inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, inนายวันชัย พันธ์ทวี, ex๋Junichiro Marui, "Culture-independent Analysis of Bacterial Community during Production of Khanom Jeen Fermented Flour", The 14th Asian Congress on Biotechnology (ACB 2019), 1 - 4 กรกฎาคม 2019, ไทเป ไต้หวัน
2017 inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inนายวันชัย พันธ์ทวี, "Potentiality of Proteolytic Bacteria on Quality Improvement of Fermented Rice Noodles", IUMS 2017 Singapore International Union of Microbiological Societies, 17 - 21 กรกฎาคม 2017, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2016 inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, exJunichiro Marui, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, "Screening of effective proteolytic bacteria for using in quality improvement of Thai fermented rice noodles (khanom jeen)", Biotechnology International Congress (BIC) 2016, 20 - 23 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย