ปริมาณการร่วงหล่นของซากพืช และอัตราการย่อยสลายในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา

Publish Year International Journal 1
2022 inนายเจษฎา วงค์พรหม, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exTansakul, S., exChandaeng, W., "LITTERFALL, LITTER DECOMPOSITION AND NUTRIENT RETURN OF REHABILITATED MINING AREAS AND NATURAL FOREST IN PHANGNGA FORESTRY RESEARCH STATION, SOUTHERN THAILAND", Biotropia, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, หน้า 74-85
Publish Year National Conference 1
2017 exสมิตา ตันสกุล, inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์, inนายเจษฎา วงค์พรหม, "การร่วงหล่นและการย่อยสลายของกระถินเทพาในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองแร่ ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา", การประชุมวิชาการป่าไม้ ประจําปี พ.ศ. 2560 ""รวมพลังรักษ์ป่า ด้วยศาสตร์พระราชา" เล่ม 2, 5 - 7 กันยายน 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย