Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2513
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2517
  • Ph.D.(Forest Resources), U. of Washington, U.S.A., 2525

  Expertise Cloud

  Uthai Thani provinceCampgroundDry deciduous dipterocarp forestexotic tree plantationfire behaviorfire controlFire effectfire environmental factorsfuel characteristicsfuel dynamicsGlycine maxground fireHuai Kha Khaeng wildlife sanctuaryKaeng Krachan National ParkKhao Yai National ParkKhuan Kreng peat forestKuan Kreng peat forestlocal peopleMae Hong Son provinceMelaleuca cajuputiNature-based recreation areaNewsNewspaperOpen-top chambersOzonepeat forestpeat forest fireprotected area valuesProtected AreasRecreation experienceRecreation Opportunity Spectrum (ROS)Recreation patternRecreational UseSaithong Silvicultural Research Stationsoil propertiesVegetationvisitorsYield productionกฎระเบียบและมาตรการจัดการผู้ใช้ประโยชน์กระถินคราสสิคาร์ปากระถินณรงค์กระถินเทพากระถินลูกผสมการดูดซับการตอบสนองของผู้ใช้ประโยชน์การตอบสนองของพืชการเติบโตการบูรณาการจัดการไฟป่าการประเมินผลการจัดการการปลูกสร้างสวนป่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการฟื้นฟูการย่อยสลายการร่วงหล่นการรับรู้สภาพแวดล้อมด้านเสียงการให้คุณค่าโกงกางใบเล็กเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแขความถี่ของการเกิดไฟถั่วเหลืองนิเวศวิทยาของไฟป่านิเวศวิทยาป่าไม้ใบประชาชนในชุมชนท้องถิ่นปริมาณสารอาหารป่าผลัดใบป่าผสมผลัดใบป่าพรุป่าพรุควนเคร็งโปรตีนผู้มาเยือนพรุควนเคร็งพฤติกรรมการอนุรักษ์ เยาวชน ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพฤติกรรมไฟพลวัตรเชื้อเพลิงพันธุ์ศรีสำโรง 1พื้นที่คุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์ไฟใต้ดินไฟป่าพรุเมล็ดยางนารงควัตถุระยะปลูกลักษณะเชื้อเพลิงวนเกษตรวนวัฒนวิทยาวิทยาศาสตร์ไฟป่าศักยภาพสถานีวิจัยวนศาสตร์พังงาสมบัติดินเสม็ดขาวแสมขาวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยโอโซน

  Interest

  นิเวศวิทยาป่าไม้, การปลูกสร้างสวนป่า, วนเกษตร, วิทยาศาสตร์ไฟป่า, วนวัฒนวิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 30 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 15 เรื่อง (เชิงวิชาการ 12 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Nutrient dynamics of natural evergreen forests in the Eastern Region of ThailandGlumphabutr P., Kaitpraneet S., Wachrinrat C.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(4),pp. 811-822
  4
  2Fire behavior in dry deciduous dipterocarp forest at Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Uthai Thani provinceWiriya K., Kaitpraneet S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 41-47
  2
  3Soil properties below exotic tree plantations at the saithong silvicultural research station in prachuap Khiri Khan Province, ThailandUrairak K., Poolsiri R., Kaitpraneet S.2020Biotropia
  27(2),pp. 171-178
  1