พลวัตรของสังคมพืช สมบัติดิน และการหมุนเวียนของสารอาหาร ภายหลังการฟื้นฟูในพื้นที่เหมืองแร่ร้าง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา