การศึกษาผลของสารไบโอพอลิเมอร์ต่อการเอนแคปซูเลทน้ำมันรำข้าว

Publish Year International Journal 3
2015 exRatchanee Charoen, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDavid Julian McClements, "The Physical Characterization and Sorption Isotherm of Rice Bran Oil Powders Stabilized by Food-GradeBiopolymers", Drying Technology, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 479-495
2012 exCharoen, R, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDecker, EA , exMcClements, DJ, "Influence of interfacial composition on oxidative stability of oil-in-water emulsions stabilized by biopolymer emulsifiers", FOOD CHEMISTRY , ปีที่ 131, ฉบับที่ 4, เมษายน 2012, หน้า 1340-1346
2011 exรัชนี เจริญ, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, exDavid Julian McClements, "Influence of Biopolymer Emulsifier Type on Formation and Stability of Rice Bran Oil-in-Water Emulsions: Whey Protein, Gum Arabic, and Modified Starch", Journal of Food Science, ปีที่ 76, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 165-172
Publish Year International Conference 2
2010 exนางสาวรัชนี เจริญ, exProf. Dr. David Julian McClements, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์, "The effect of pH, salt and thermal processing on the stability of rice bran oil-in-water emulsions stabilized by biopolymers", IFT Annual Meeting, 17 - 20 กรกฎาคม 2010, ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
2008 exRatchanee Charoen, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Effect of Gum acacia and Maltodextrin on the Properties of Rice Bran Oil Microencapsulation", IFT 2008, 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2008