โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการบรรจุอาหารและผลิตผลเกษตร

Publish Year International Conference 2
2008 exสุวิมล ศรีทอง, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Storage Conditions on Migration of Phthalate from Paper and Board Food Packaging Materials", The 16th IAPRI World Conference on Packaging (WorldPak2008), 8 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Semi-Chemical and Binding Agent Effects to Oil Palm Paperboard", The 23rd IAPRI Symposium on Packaging, 3 - 5 กันยายน 2007, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ