ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Active PackagingAdsorptionAntimicrobial activityantimicrobial filmantioxidantBagasse Fiberbarrier propertiesbiodegradableBiodegradable filmBiodegradable plasticsBiodegradable polymersbioplasticBiopolymerBlendcarbon dioxideChitosanclaycoagulatingCompositecompositesDistributionedible filmEmulsionEncapsulationEpoxidized natural rubberExtrusionFood PackagingFreezingInjection moldingLinaloolmangomechanical propertiesMethylchavicolmigrationmodified atmosphereModified Atmosphere PackagingnanocompositeNanoparticleNanoparticlesnatural rubberorganoclaypackagingPackaging MaterialspaperboardpermeabilityPlasma treatmentpoly(butylene adipate-co-terephthalate)Poly(lactic acid)Poly(L-lactide)polyesterPolyesterspolylactic acidPolymer BlendsRapid expansionRESOLVRESSrubbershelf lifeSilver nanoparticlesskim NRstarchstyreneSupercritical fluidsThermoplastic starchwater resistanceกระดาษการเก็บกักการแข่งขันการฉีดเข้าแม่พิมพ์การบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงการอัดรีดเกษตรความปลอดภัยไคโตซานซีโอไลต์เทคโนโลยีการบรรจุเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชเทอร์โมพลาสติกสตาร์ซนักวิจัยขั้นสูงบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารบรรจุภัณฑ์แอคทีฟผลิตผลเกษตรพลาสติกพลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซิคพอลิแลคติกแอซิดฟิล์มเป่าโฟมภาชนะบรรจุไมเกรชันยางธรรมชาติวัสดุผสมวัสดุสัมผัสอาหารสร้างความพร้อมอนุภาคนาโนอาหารอีมัลชั่นเอ็กซ์ทรูชัน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายมาตรฐานห้องปฏิบัติการและบริการทดสอบ

E-Mail: pattarin.le@ku.ac.th

Tel.: 025625049


Persons (ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (รองศาสตราจารย์ 8 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 3 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 67 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 44 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 36 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 139 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 107 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 59 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 174 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 127 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 85 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 680 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 305 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 375 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 24 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 16 เรื่อง, สิทธิบัตร 6 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 449 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 324 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 4 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 87 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 34 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 77 รางวัล (เกียรติบัตร 44 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 17 รางวัล, ประชุมวิชาการ 16 รางวัล)