ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคชนิดปรับเนื้อสัมผัส และชนิดน้ำตาล ไขมันและโซเดียมต่ำสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้สูงอายุที่มีปัญหาการขบเคี้ยวและผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร: ปริศนาการใช้เกลือในการปรุงอาหาร", วารสารอาหาร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015