โครงการการศึกษาสถานภาพ (Positioning) และแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายชีวมวลเพื่อพลังงานในกลุ่มประเทศ ACMECS (ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย)

Publish Year International Journal 1
2016 exViktor J. Bruckman,, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exFlorian Kraxner, exRaymond Miller, exAndras Darabant, exGnhoung Choumnit, exSithong Thongmanivong, exMemh Ko Ko Gyi, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "ACMECS BIOENERGY 2015: Three Years of Efforts Towards a Regional Bioenergy Network", IUFRO Occasional Paper No. 31, ปีที่ -, ฉบับที่ 31, เมษายน - ตุลาคม 2016, หน้า 1-29
Publish Year International Conference 2
2016 exViktor J. Bruckman, inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, exFlorian Kraxner, exRaymond Miller, exAndras Darabant, exGnhoung Choumnit, exSithong Thongmanivong, exMemh Ko Ko Gyi, exHo Thi Lan Huong, inดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, "Sustainable biomass for Asia's growing bioeconomy: regional initiatives and promising examples", IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania 2016, 24 - 27 ตุลาคม 2016, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "Case Studies in Biomass Energy Development in some APEC Member Economies", APEC Workshop on Promoting the Development of Biomass Energy , 26 - 27 กรกฎาคม 2016, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม