การผลิตเครื่องดื่มสุขภาพจากสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงเข้มข้น

Publish Year International Conference 1
2013 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "Effects of Grinding and Extration Conditions on Anthocyanin Extracts of Thai Purple Corncob (KPSC 901)", The 1st Nong Khai Campus International Conference 2013, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, หนองคาย ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2015 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2015