Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย, 2522
  • วท.ม.(เทคโนโลยีทางอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2527

  Expertise Cloud

  Alginatebrown ricecornextruded snackExtrusionExtrusion cookingextrusion processfull fat soy flourFunctional propertiesgerminated brown rice flourGluten freeinstant cereal beverage powdersisolated soy proteinlinear programmingmushroomOptimizationPastaphysical propertiesPhysicochemical propertiesprotein foodready-to-eat breakfast cerealResistant starchResponse Surface MethodologyResponse surface methodology (RSM)snack foodSpecific Mechanical Energy (SME)StabilizerStorage conditionstraw mushroomsuperheated steam dryingsupplementary food for infant and young childrenTamarind kernel powdertextured vegetable proteinThai fruitsThai herbsThai SpiceThai Style Protein Sticktotal phenolictotal phenolic contentTwin Screw Extrudervegetable by-productsvillage texturizerWafer paperYellow alkaline noodlesกรดแกมมาอมิโนบิวทิริกกรดฟีนอลิก (phenolic acid)กระเจี๊ยบเขียวกระบวนการเอกซ์ทรูชันกระบวนการเอกซ์ทรูชัน(extrusionกลิ่นถั่วกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารการเกิดรีโทรเกรเดชันการแช่เย็นการแช่เยือกแข็งการใช้ประโยชน์ของแคลเซียมการทดแทนแป้งสาลี (wheat flour substitution)การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (consumer acceptance test)การทดสอบความชอบ (consumer liking)การแปรรูปด้วยความร้อนการผลิตน้ำขิงการผลิตเมล็ดพันธุ์ (seed production)การพัฒนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (economic analysis)การสร้างมูลค่า (value creation)การสร้างสรรค์อาหารการหยิบจับของเด็กเล็กการเอกซ์ทรูชันการเอกซ์ทรูชันที่ความชื้นสูงแก่นตะวันขนมกรอบพองขนมขบเคี้ยวขนมขบเคี้ยวรุ่นที่สามขนมเด็กทางเลือกเพื่อสุขภาพ การผลิตขนมเชิงอุตสาหกรรมขนมอบกรอบจากเห็ดข้าวข้าวกล้องข้าวกล้องงอกข้าวกล้องเริ่มงอกข้าวพองข้าวโพดข้าวโพดบดหยาบข้าวโพดบดหยาบ (Corn grit)ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระคุณค่าทางโภชนาการคุณสมบัติเฉพาะด้าน (functionalคุณสมบัติทางกายภาพคุณสมบัติทางเคมีเครื่องดื่มสำเร็จรูปธัญชาติถั่วลันเตาสีทองปลายข้าวแป้งดัดแปรแป้งดัดแปร (Modified starch)ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสมบัติเชิงความหนืดอาหารอาหารเช้าธัญชาติเอกซ์ทรูชันเอกซ์ทรูชัน (Extrusion)เอกซ์ทรูชัน(Extrusion)

  Interest

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
  • ทุนนอก 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 60 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 26 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 34 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 23 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 9 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 14 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 28 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 8 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 11 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (112)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Physico-functional and antioxidant properties of purple-flesh sweet potato flours as affected by extrusion and drum-drying treatmentsSoison B., Soison B., Jangchud K., Jangchud A., Harnsilawat T., Piyachomkwan K., Charunuch C., Prinyawiwatkul W.2014International Journal of Food Science and Technology
  49(9),pp. 2067-2075
  35
  2Antioxidant activity, free gamma-aminobutyric acid content, selected physical properties and consumer acceptance of germinated brown rice extrudates as affected by extrusion processChalermchaiwat P., Jangchud K., Jangchud A., Charunuch C., Prinyawiwatkul W.2015LWT - Food Science and Technology
  64(1),pp. 490-496
  33
  3Influence of process parameters on physical properties and specific mechanical energy of healthy mushroom-rice snacks and optimization of extrusion process parameters using response surface methodologyKantrong H., Charunuch C., Limsangouan N., Pengpinit W.2018Journal of Food Science and Technology
  55(9),pp. 3462-3472
  25
  4Physicochemical and Thermal Properties of Extruded Instant Functional Rice Porridge Powder as Affected by the Addition of Soybean or Mung BeanMayachiew P., Charunuch C., Devahastin S.2015Journal of Food Science
  20
  5Stabilization of rice bran via different moving-bed drying methodsRodchuajeen K., Niamnuy C., Charunuch C., Soponronnarit S., Devahastin S.2016Drying Technology
  34(15),pp. 1854-1867
  19
  6Optimization of extrusion conditions for ready-to-eat breakfast cereal enhanced with defatted rice branCharunuch C., Limsangouan N., Prasert W., Wongkrajang K.2014International Food Research Journal
  21(2),pp. 713-722
  18
  7Functional properties of cereal and legume based extruded snack foods fortified with by-products from herbs and vegetablesLimsangouan N., Takenaka M., Sotome I., Nanayama K., Charunuch C., Isobe S.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(2),pp. 271-279
  15
  8Optimization of extrusion conditions for functional ready-to-eat breakfast cerealCharunuch C., Limsangouan N., Prasert W., Butsuwan P.2011Food Science and Technology Research
  17(5),pp. 415-422
  15
  9Influence of addition of extruded rice flour on preparation and quality of fresh gluten-free yellow alkaline noodlesSeetapan N., Limparyoon N., Yooberg R., Leelawat B., Charunuch C.2019Journal of Cereal Science
  90
  14
  10Twin-screw extrusion of pre-germinated brown rice: Physicochemical properties and γ-Aminobutyric Acid Content (GABA) of extruded snacksChanlat N., Songsermpong S., Charunuch C., Naivikul O.2011International Journal of Food Engineering
  7(4)
  12
  11Optimization of pumpkin and feed moisture content to produce healthy pumpkin-germinated brown rice extruded snacksPromsakha na Sakon Nakhon P., Jangchud K., Jangchud A., Charunuch C.2018Agriculture and Natural Resources
  52(6),pp. 550-556
  12
  12Effects of Extrusion Conditions on the Physical and Functional Properties of Instant Cereal Beverage Powders Admixed with Mulberry (Morus alba L.) LeavesCharunuch C., Tangkanakul P., Limsangouan N., Sonted V.2008Food Science and Technology Research
  14(5),pp. 421-430
  10
  13High pressure processing of tamarind (Tamarindus indica) seed for xyloglucan extractionLimsangouan N., Charunuch C., Sastry S.K., Srichamnong W., Jittanit W.2020LWT
  134
  9
  14Application of mulberry (Morus alba L.) for supplementing antioxidant activity in extruded Thai rice snackCharunuch C., Tangkanakul P., Rungchang S., Sonted V.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(1),pp. 79-87
  5
  15Application of mulberry (Moms alba) for supplementing antioxidant activity in extruded Thai rice snackCharunuch C., Tangkanakul P., Rungchang S., Sonted V.2008Acta Horticulturae
  786,pp. 137-146
  5
  16Healthy brown rice-based extrudates containing straw mushrooms: Effect of feed moisture and mushroom powder contentsTepsongkroh B., Jangchud K., Jangchud A., Charunuch C., Prinyawiwatkul W.2019Journal of Food Processing and Preservation
  43(9)
  5
  17The optimization of extrusion condition of phatthalung sungyod rice extrudate: A preliminary studyKeawpeng I., Charunuch C., Roudaut G., Meenune M.2014International Food Research Journal
  21(6),pp. 2299-2304
  3
  18Use of Ethanol solution for extruding Konjac Glucomannan to modify its water absorption and water solubilityTatirat O., Charunuch C., Kerr W.L., Charoenrein S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(1),pp. 132-142
  2
  19Calcium bioavailability of textured vegetable protein fortified with calciumCuptapun Y., Hengsawadi D., Mesomya W., Charunuch C.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(5),pp. 760-767
  2
  20Iron fortification in developing of extruded Thai rice snackCharunuch C., Rungchang S., Teangpook C., Sonted V.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(2),pp. 360-366
  0
  21Production of healthy protein and snack foods for small-scale industry from full fat soy flourCharunuch C., Temtrakool K., Runggaeng S., Paosungthong U., Varanyanond W.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(SUPPL.),pp. 101-107
  0
  22Developing good management system to enhance efficiency production of Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart UniversitySutthinarakorn W., Jittanoonta P., Sri Chayet P., Limsangouan N., Charunuch C.2009Kasetsart Journal - Social Sciences
  30(1),pp. 90-97
  0
  23The optimization of extrusion condition of Phatthalung Sungyod rice extrudate: a preliminary studyKeawpeng I., Charunuch C., Roudaut G., Meenune M.2014International Food Research Journal
  21(6),pp. 2304-2399
  0