Person Image

  Education

  • วศ.บ. (ไฟฟ้ากำลัง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย, 2543
  • วท.ม. (ไฟฟ้ากำลัง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย, 2546
  • D.Eng. (Electrical Power), Kyushu Institute of Technology , JAPAN, 2551

  Expertise Cloud

  Adaptive ControlCDGCharging (batteries)communication delayController designDesigndistributed generationdynamic monitoringElectric power transmission networksElectric vehicleselectromechanical oscillationHome chargingInterconnected Smart GridsMicro GridmicrogridMonte Carlo methodsParticle Swarm OptimizationPEVsPhasor measurement unitPlug-in electric vehicleplug-in electric vehicle (PEV)Plug-in electric vehiclesPower system stabilityprony methodPSORenewable energy resourcesRenewable energy sourcesimplified oscillation modelSolar power generationSynchrophasorSynchrophasor MeasurementVoltage Instability Indexvoltage profileWide-Area Monitoring and Controlการควบคุมความถี่โหลดการวัดแบบประสานเวลาการวางแผนระบบจำหน่ายการวางแผนสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยการหาค่าที่เหมาะสมกำลังการชาร์จขนาดหม้อแปลงขอบเขตการจ่ายโหลดข้อมูลการวัดแบบประสานเวลาค่าเบี่ยงเบนการเข้าชาร์จเครื่องวัดเฟสเซอร์โครงข่ายไฟฟ้าโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมากโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะซัพพอร์ตเวกเตอร์รีเกรสชันซิงค์โครเฟสเซอร์เทคนิคการวัดแบบการประสานเวลาบริหารจัดการด้านเทคนิคแบตเตอรี่แบตเตอรี่สะสมพลังงานในชุมชนประหยัดพลังงานปรับปรุงเสถียรภาพระบบเปอร์เซ็นต์แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุลผลกระทบการชาร์จพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าสูญเสียพลังงานหมุนเวียนฟัซซีไฟฟ้ามอนติคาร์โลเมืองใหญ่ยานพาหนะไฟฟ้ารถยนต์ปลั๊กอินไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าระบบควบคุมสั่งการจ่ายไฟด้วยคอมพิวเตอร์ระบบจำหน่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าระบบจำหน่ายสมัยใหม่ระบบเฝ้าสังเกตพลวัตระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใต้ดินระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะระบบสายส่งเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)แรงดันโพรไฟล์โรงงานอุตสาหกรรมวิธีการวาง PMUวิธีการวางตำแหน่งหน่วยวัดเฟสเซอร์วิธีการหาค่าที่เหมาะสมสูงสุดแบบฝูงอนุภาคทวิภาคเวลาหน่วงจากการสื่อสารสถานีชาร์จสภาวะแยกตัวเป็นอิสระสมาร์ตกริดสมาร์ทกริดสายไฟฟ้าใต้ดินเสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลังเสถียรภาพความถี่เสถียรภาพเชิงมุมหน่วยวัดเฟสเซอร์หน่วยสูญเสียหม้อแปลงไฟฟ้าแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวโหมดการแกว่งทางไฟฟ้าอนุรักษ์พลังงานอัจฉริยะ

  Interest

  Power System Dynamics, Stability, Robust Control and Optimizations, Computational Intelligence and Data Analytics, Synchrophasor Measurement Applications, Plug-in Electric Vehicle and Smart Grid

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องโครงการวิจัยและพัฒนาความชำนาญด้านไฟฟ้ากำลัง ชั้น 6 อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 70 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 57 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 18 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Rice (Oryza sativa L.) Seed Sterilization and Germination Enhancement via Atmospheric Hybrid Nonthermal Discharge PlasmaKhamsen N., Onwimol D., Teerakawanich N., Dechanupaprittha S., Kanokbannakorn W., Hongesombut K., Srisonphan S.2016ACS Applied Materials and Interfaces
   8(30),pp. 19268-19275
   87
   2A practical approach to tuning of SMES controller based on synchronized phasor measurements for interconnected power system with wind farmsDechanupaprittha S., Li C., Watanabe M., Mitani Y., Hongesombut K., Ngamroo I.20082008 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies, ICSET 2008
   ,pp. 1036-1041
   4
   3Design of robust load-frequency stabilizers of SMES in coordination with SSSCNgamroo I., Dechanupaprittha S., Hongesombut K., Mitani Y., Kunakorn A.20057th International Power Engineering Conference, IPEC2005
   2005
   0
   4Robust decentralised frequency stabilisers design of static synchronous series compensators by taking system uncertainties into considerationNgamroo I., Tippayachai J., Dechanupaprittha S.2006International Journal of Electrical Power and Energy Systems
   28(8),pp. 513-524
   44
   5Design of robust SMES controller in a multimachine power system by using hybrid TS/EPDechanupaprittha S., Hongesombut K., Watanabe M., Mitani Y., Ngamroo I.200515th Power Systems Computation Conference, PSCC 2005
   4
   6A practical controller design of distributed energy resources for stabilization of interconnected power system based on synchronized phasor measurementsDechanupaprittha S., Watanabe M., Mitani Y., Hongesombut K., Ngamroo I.2009IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
   0
   7Power system stabilizer tuning based on multiobjective design using hierarchical and parallel micro genetic algorithmHongesombut K., Mitani Y., Dechanupaprittha S., Ngamroo I., Pasupa K., Tippayachai J.20042004 International Conference on Power System Technology, POWERCON 2004
   1,pp. 402-407
   16
   8Synchrophasor based tuning of damping controllers for interconnected smart grids with V2G systemsDechanupaprittha S., Mitani Y.2012Proceedings of the IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems, AsiaPES 2012
   ,pp. 13-17
   2
   9Stabilization of tie-line power flow by robust SMES controller for interconnected power system with wind farmsDechanupaprittha S., Dechanupaprittha S., Hongesombut K., Hongesombut K., Watanabe M., Watanabe M., Mitani Y., Mitani Y., Ngamroo I.2007IEEE Transactions on Applied Superconductivity
   17(2),pp. 2365-2368
   53
   10Detection of power system oscillations using synchronized phasor measurement units through home power outletsNgamroo I., Mitani Y., Dechanupaprittha S., Hongesombut K., Jintakosonwit P., Ota Y., Ukai H., Sakulrat J., Sode-Yome A., Watanabe M.2006IET Conference Publications
   (523 CP)
   4
   11A practical design of fuzzy SMES controller based on synchronized phasor measurement for interconnected power systemDechanupaprittha S., Dechanupaprittha S., Hongesombut K., Hongesombut K., Watanabe M., Watanabe M., Mitani Y., Mitani Y., Ngamroo I.20078th International Power Engineering Conference, IPEC 2007
   ,pp. 100-105
   0
   12PMU based power system stability analysisMonchusi B., Mitani Y., Changsong L., Dechanupaprittha S.2008IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
   6
   13Anticipated plug-in electric vehicle future aspects - Risks and rewards for Thailand smart gridDechanupaprittha S.20142014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014
   0
   14Impact analysis of fast charging to voltage profile in PEA distribution system by Monte Carlo simulationPea-Da B., Dechanupaprittha S.2015Proceedings - 2015 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering: Envisioning the Trend of Computer, Information and Engineering, ICITEE 2015
   ,pp. 204-208
   9
   15Behavior of unbalance electric vehicle home charging in distribution systemKongthong P., Dechanupapritta S.20142014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014
   2
   16Analysis of unbalance Plug-in Electric Vehicle home charging in PEA distribution network by stochastic load modelKlayklueng T., Dechanupaprittha S., Kongthong P.2015Proceedings - 2015 International Symposium on Smart Electric Distribution Systems and Technologies, EDST 2015
   ,pp. 394-398
   10
   17Impact of communication delays on PEVs charging power control for frequency stabilization in remote microgridJamroen C., Kesorn N., Pichetjamroen A., Dechanupaprittha S.2018Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC
   2017-November,pp. 1-6
   2
   18Frequency stabilization of interconnected power system with wind farms by controllable distributed generatorDechanupaprittha S., Hongesombut K., Mitani Y., Ngamroo I.20057th International Power Engineering Conference, IPEC2005
   2005
   6
   19Optimal scheduling of renewable distribution generation for operating power loss optimizationBanhthasit B., Jamroen C., Dechanupaprittha S.2018GMSARN International Journal
   12(1),pp. 34-40
   1
   20Self-learning PSO based optimal EVs charging power control strategy for frequency stabilization considering frequency deviation and impact on EV ownerDechanupaprittha S., Jamroen C.2021Sustainable Energy, Grids and Networks
   26
   6
   21Stability analysis based on synchronized phasor measurementsMonchusi B., Mitani Y., Changsong L., Dechanupaprittha S.20082008 IEEE International Conference on Sustainable Energy Technologies, ICSET 2008
   ,pp. 1140-1144
   1
   22A practical design of a fuzzy SMES controller based on synchronized phasor measurement for interconnected power systemsDechanupaprittha S., Hongesombut K., Watanabe M., Mitani Y., Ngamroo I.2008International Journal of Emerging Electric Power Systems
   9(3)
   9
   23EVs Charging Power Control Participating in Supplementary Frequency Stabilization: Risks and Challenges under UncertaintiesJamroen C., Dechanupaprittha S.2019Proceedings - 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC/I and CPS Europe 2019
   2
   24Constrained economic dispatch by deterministic tabu search approachOngsakul W., Dechanupaprittha S., Ngamroo I.2004European Transactions on Electrical Power
   14(6),pp. 377-391
   14
   25Synchrophasor based early-warning voltage instability indexJamroen C., Dechanupaprittha S.20172017 IEEE Manchester PowerTech, Powertech 2017
   2
   26Impact analysis on voltage unbalance of EVs charging on a low voltage distribution systemKlayklueng T., Dechanupaprittha S.20142014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014
   7
   27New heuristic-based design of robust power system stabilizersDechanupaprittha S., Ngamroo I., Pasupa K., Tippayachai J., Hongesombut K., Mitani Y.20042004 International Conference on Power System Technology, POWERCON 2004
   1,pp. 618-623
   1
   28Control strategy of PEVs charging for reducing the impact of power fluctuations in Micro gridSengnongban M., Dechanupaprittha S.20142014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014
   4
   29A Semi-supervised Method of Non-intrusive Load Monitoring with Answer-Question TechniquePonrak T., Dechanupaprittha S.2021Proceeding of the 2021 9th International Electrical Engineering Congress, iEECON 2021
   ,pp. 141-144
   0
   30Robust power system stabilizer tuning based on multiobjective design using hierarchical and parallel micro genetic algorithmHongesombut K., Dechanupaprittha S., Mitani Y., Ngamroo I.200515th Power Systems Computation Conference, PSCC 2005
   13
   31EVs Charging Power Control Participating in Supplementary Frequency Stabilization for Microgrids: Uncertainty and Global Sensitivity AnalysisJamroen C., Ngamroo I., Dechanupaprittha S.2021IEEE Access
   9,pp. 111005-111019
   2
   32Dynamic event analysis using synchronized PMUs via 220 V wall outletsNgamroo I., Lappanakul P., Voraphonpiput N., Dechanupaprittha S., Mitani Y., Sakulrat J.20078th International Power Engineering Conference, IPEC 2007
   ,pp. 832-837
   7
   33Design of SMES controller for improving stabilization of interconnected power system based on synchronized phasor measurementDechanupaprittha S., Dechanupaprittha S., Hongesombut K., Hongesombut K., Watanabe M., Watanabe M., Mitani Y., Mitani Y., Ngamroo I.20072007 IEEE Lausanne POWERTECH, Proceedings
   ,pp. 339-343
   1
   34Coordinated Control of Battery Energy Storage System and Plug-in Electric Vehicles for Frequency Regulation in Smart GridJamroen C., Dechanupapritta S.20192019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia, GTD Asia 2019
   ,pp. 286-291
   9
   35Synchrophasor-Based adaptive controller design considering individual charging for interconnected smart grids stabilizationChartpram J., Pichetjamroen A., Dechanupaprittha S.20172017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017
   1
   36Load shedding scheme based on voltage instability index using synchrophasor dataJamroen C., Piriyanont B., Dechanupaprittha S.20172017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017
   4
   37Optimal setting in PV inverters for network loss minimizationMeetunkit S., Dechanupaprittha S.2021ECTI-CON 2021 - 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and Technology, Proceedings
   ,pp. 586-589
   0
   38Parallel tabu search algorithm for constrained economic dispatchOngsakul W., Dechanupaprittha S., Ngamroo I.2004IEE Proceedings: Generation, Transmission and Distribution
   151(2),pp. 157-166
   23
   39Decentralized design of robust power system stabilizers considering system uncertaintiesDechanupaprittha S., Dechanupaprittha S., Ngamroo I., Mitani Y., Mitani Y.20052005 IEEE Russia Power Tech, PowerTech
   3
   40Estimation of Load Margin by Machine Learning based on Synchrophasor dataTreeworawet A., Treeworawet A., Pichetjamroen A., Dechanupaprittha S.2019Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC
   2019-December
   0
   41Inverse additive perturbation-based optimization of robust PSS in an interconnected power system with wind farmsCuk Supriyadi A., Ngamroo I., Kunakorn A., Dechanupaprittha S., Watanabe M., Mitani Y., Hashiguchi T., Goda T.2008Proceedings of the SICE Annual Conference
   ,pp. 237-240
   10
   42Analysis of power system event using synchronized PMUs in Thailand power networkNgamroo I., Kunakorn A., Leelajindakrirerk M., Mitani Y., Dechanupapritta S., Watanabe M., Jintakosonwit P., Hashiguchi T., Ota Y., Ukai H., Sakulrat J., Sode-Yome A., Tanasaksiri T.2007Proceedings of the 3rd IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems, AsiaPES 2007
   ,pp. 489-494
   2
   43Wide-area robust SMES controller design using synchronized PMUS for stabilization of interconnected power system with wind farmsNgamroo I., Nanda C., Dechanupaprittha S., Watanabe M., Mitani Y.2010IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering
   5(4),pp. 428-438
   4
   44Estimation of Electromechanical Mode Based on Synchrophasor DataSoykacw N., Teerakawanich N., Dechanupaprittha S.2018iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress
   0
   45Design of robust power system stabilizers in a multimachine power system using tabu search algorithmDechanupaprittha S., Ngamroo I.2002Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology
   1,pp. 291-296
   5
   46Synchrophasor based controller design for frequency stabilization of interconnected power system with plug-in electric vehiclesDechanupaprittha S., Mitani Y.2010Proceedings of the 4th IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems, AsiaPES 2010
   ,pp. 426-430
   0
   47Power system stability assessment based on synchronized phasor measurementsMonchusi B., Mitani Y., Changsong L., Dechanupaprittha S.2008PECon 2008 - 2008 IEEE 2nd International Power and Energy Conference
   ,pp. 94-99
   4
   48Performance analysis of future PEA distribution networks under high penetration of PEV home charging using the Monte Carlo methodKlayklueng T., Dechanupaprittha S.2018IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering
   13(12),pp. 1682-1689
   0
   49Power oscillation suppression by robust SMES in power system with large wind power penetrationNgamroo I., Cuk Supriyadi A., Dechanupaprittha S., Mitani Y.2009Physica C: Superconductivity and its Applications
   469(1),pp. 44-51
   29
   50Optimal PEVs charging control for frequency stabilization considering communication delay in remote microgridKesorn N., Pichetjamroen A., Dechanupaprittha S., Jamroen C.2017IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON
   2017-December,pp. 1469-1474
   4
   51A heuristic-based design of fuzzy SMES controller for stabilization of interconnected power systemDechanupaprittha S., Mitani Y., Watanabe M., Hongesombut K., Ngamroo I.2006IET Conference Publications
   (523 CP)
   0
   52TS-Fuzzy Based Adaptive PEVs Charging Control for Smart Grid Frequency Stabilization under Islanding ConditionJamroen C., Namproom P., Dechanupaprittha S.2016Procedia Computer Science
   86,pp. 124-127
   11
   53Robust decentralized design of power system stabilizers taking into consideration system uncertaintiesNgamroo I., Dechanupaprittha S.2005Optimal Control Applications and Methods
   26(1),pp. 35-53
   2
   54Test results of evaluating eigen-characteristics of interarea power swing mode derived from PMU data in Thailand systemHiguma K., Dechanupaprittha S., Morimoto H., Watanabe M., Mitani Y., Ngamroo I.2007Proceedings of the 3rd IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems, AsiaPES 2007
   ,pp. 483-488
   6
   55Kinetic energy method to vehicle behavior assessment for economic energy consumption under practical conditionsThitipatanapong R., Dechanupaprittha S.2013SAE Technical Papers
   1
   0
   56Optimal generation scheduling of power system for maximum renewable energy harvesting and power losses minimizationBanhthasit B., Jamroen C., Dechanupaprittha S.2018International Journal of Electrical and Computer Engineering
   8(4),pp. 1954-1966
   19
   57Stabilization of tie-line power oscillations by robust SMES in interconnected power system with large wind farmsNgamroo I., Cuk Supriyadi A., Dechanupaprittha S., Mitani Y.2009Transmission and Distribution Conference and Exposition: Asia and Pacific, T and D Asia 2009
   3
   58Estimation of Dominant Power Oscillation Mode using LSTM-RNN based on Synchrophasor DataSenesoulin F., Hongesombut K., Dechanupaprittha S.2019Proceedings - 2019 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering and 2019 IEEE Industrial and Commercial Power Systems Europe, EEEIC/I and CPS Europe 2019
   0
   59Design and analysis of robust SMES controller for stability enhancement of interconnected power system taking coil size into considerationDechanupaprittha S., Sakamoto N., Hongesombut K., Watanabe M., Mitani Y., Ngamroo I.2009IEEE Transactions on Applied Superconductivity
   19(3),pp. 2019-2022
   12
   60An HVDC-based controller design for stabilization of frequency oscillationDechanupaprittha S., Patanapakdee A., Ngamroo I.2003Proceedings - IEEE International Symposium on Circuits and Systems
   3
   2
   61Impact of fast charging station to voltage profile in distribution systemPea-Da B., Dechanupaprittha S.20142014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014
   8
   62Practical design of smes controller for improving power system stability based on wide area synchronized phasor measurementDechanupaprittha S., Hongesombut K., Watanabe M., Mitani Y., Ngamroo I.2007Proceedings of the 3rd IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems, AsiaPES 2007
   ,pp. 500-504
   1
   63Deep Neural Network Estimation of Inter-area Oscillation Mode based on Synchrophasor DataSenesoulin F., Hongesombut K., Dechanupaprittha S.20192019 IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia, GTD Asia 2019
   ,pp. 1-6
   6
   64Estimation of EMO Mode based on Synchrophasor data of Low Inertia Power SystemSoykaew N., Teerakawanich N., Dechanupaprittha S.20182018 5th International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems, EPECS 2018
   1
   65Enhancement of load frequency stabilization effect of superconducting magnetic energy storage by static synchronous series compensator based on H controlNgamroo I., Taeratanachai C., Dechanupaprittha S., Mitani Y.2007Energy Conversion and Management
   48(4),pp. 1302-1312
   21
   66Performance analysis of future PEA distribution network under high penetration of PEVs home chargingKlayklueng T., Dechanupaprittha S.2016Proceedings of the 2015 IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia, ISGT ASIA 2015
   3
   67Coordinated Fuzzy PEVs Charging Controller Design for Stabilizing Tie-Line Power Oscillation Based on Synchrophasor DataSuwanno R., Kanokbannakorn W., Dechanupaprittha S.2018iEECON 2018 - 6th International Electrical Engineering Congress
   0
   68A robust SMES controller design for stabilization of inter-area oscillations based on wide area synchronized phasor measurementsNgamroo I., Ali Nanda C., Dechanupaprittha S., Watanabe M., Mitani Y.2009Electric Power Systems Research
   79(12),pp. 1738-1749
   8
   69Coordinated design of robust PSS and SVC damping controller in a multimachine power systemDechanupaprittha S., Mitani Y., Ngamroo I.2005Series on Energy and Power Systems
   ,pp. 323-328
   1
   70GPS synchronized phasor measurement units-based wide area robust PSS parameters optimizationNandar C., Ngamroo I., Dechanupaprittha S., Watanabe M., Mitani Y.2011European Transactions on Electrical Power
   21(1),pp. 345-362
   6
   71Determination of ZIP Load Model Parameters based on Synchrophasor Data by Genetic AlgorithmFungyai K., Sangmeg N., Pichetjamroen A., Dechanupaprittha S., Somakettarin N.20202020 8th International Electrical Engineering Congress, iEECON 2020
   1