Person Image

  Education

  • วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • M.S.(Electrical Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A., 2542
  • Ph.D.(Electrical Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A., 2547

  Expertise Cloud

  AC magnetic contactorBattery ChargerBattery energy storageBattery energy storage (BES)Battery management systemsBattery storagebattery swappingBESSBuck ConverterCapacitor Compensationcascaded H-Bridge multilevel invertersCascaded PWM ConverterCharge and dischargeCharging (batteries)DigSILENTDimming driveDistributed generation(DG)Distribution networkDroop characteristicsDSTATCOMDVREnergy storageEnergy storage systemsExponential smoothingfault ride-throughfault toleranceFrequency and voltage stabilityFuel CellFuel Cell EmulatorFuel Cell InverterFuel CellsFuzzy logicGrid codeGrid integration of distributed energy resourcesGrid integration of energy storage systems and their controlGrid SupportHolt-Winters Method ForecastingICPTimpacts of rooftop photovoltaicintermittent mitigationLED DriverLighting PlantLi-ion batteryLow Voltage Ride Through (LVRT)Micro gridOptimum dutyOptimum frequencyPhotovoltaicPower QualityPower smoothingPulsePV Power ForecastingReactive controlReactive powerRenewable Energyrenewable energy sourcesResonant Frequencyrooftop PVSecondary batteriesSelf-learningShort Circuit Ratio (SCR)simulationSimulation analysissmart gridsmart grid.SOC Balancing Controlspace vector modulationState of chargeState of charge (SoC)States of chargesStatic Synchronous Compensator(STATCOM)Storage managementStorage stateSwarm intelligenceSwitching power supplyultra capacitorsUnbalanced Voltage SagVariable Frequency ControlVoltage controlVoltage deviationsVoltage FlickerVoltage sags/dipsWind Generationคุณภาพไฟฟ้าพลังงานทดแทนระบบไฟฟ้าใต้ดินระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะแรงดันตกชั่วขณะเลื่อนเฟสวงจรแปลงผันแบบแหล่งจ่ายแรงดันวงจรลำดับลบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลังวิทยาการคำนวณวิธีการชดเชยการสูญเสียด้วยตัวเก็บประจุ (Capacitance Compensation Topology)สายไฟฟ้าใต้ดินหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบกระจายแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังงานลมอินเตอร์ลีฟ

  Interest

  Power Electronic

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดี (รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ก.ค. 2553 - ก.ค. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคาร RDIPT
   • ห้องโครงการวิจัยและพัฒนาความชำนาญด้านไฟฟ้ากำลัง ชั้น 6 อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 39 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 6 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Optimum harmonic reduction with a wide range of modulation indexes for multilevel convertersSirisukprasert S., Sirisukprasert S., Lai J., Lai J., Liu T., Liu T.2002IEEE Transactions on Industrial Electronics
  49(4),pp. 875-881
  205
  2Modeling, Analysis and Control of Cascaded-Multilevel Converter-Based STATCOMSirisukprasert S., Huang A., Lai J.20032003 IEEE Power Engineering Society General Meeting, Conference Proceedings
  4,pp. 2561-2568
  125
  3The emitter turn-off thyristor-based DC circuit breakerXu Z., Zhang B., Sirisukprasert S., Zhou X., Huang A.Q.2002Proceedings of the IEEE Power Engineering Society Transmission and Distribution Conference
  1,pp. 288-293
  78
  4Optimum harmonic reduction with a wide range of modulation indexes for multilevel convertersSirisukprasert S., Lai J., Liu T.2002Conference Record - IAS Annual Meeting (IEEE Industry Applications Society)
  4,pp. 2094-2099
  53
  5A high-frequency 1.5 MVA H-bridge building block for cascaded multilevel converters using emitter turn-off thyristerSirisukprasert S., Xu Z., Zhang B., Lai J., Huang A.Q.2002Conference Proceedings - IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition - APEC
  1,pp. 27-32
  29
  6PV power smoothing strategy based on HELES using energy storage system application: A simulation analysis in microgridsJamroen C., Usaratniwart E., Sirisukprasert S.2019IET Renewable Power Generation
  13(13),pp. 2298-2308
  29
  7A new mitigation strategy for photovoltaic power fluctuation using the hierarchical simple moving averageChanhom P., Sirisukprasert S., Hatti N.2013Proceedings - 2013 IEEE International Workshop on Intelligent Energy Systems, IWIES 2013
  ,pp. 28-33
  21
  8A novel cascaded multilevel converter drive system with minimum number of separated DC sourcesSirisukprasert S., Lai J., Liu T.2001PESC Record - IEEE Annual Power Electronics Specialists Conference
  3,pp. 1346-1350
  20
  9The modeling and control of fuel cell emulatorsSirisukprasert S., Saengsuwan T.20085th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2008
  2,pp. 985-988
  19
  10Battery Energy Storage System Control for Voltage Regulation in Microgrid with High Penetration of PV GenerationJamroen C., Pannawan A., Sirisukprasert S.2018Proceedings - 2018 53rd International Universities Power Engineering Conference, UPEC 2018
  19
  11Unbalanced voltage sag source location identification based on superimposed quantities and negative sequenceKanokbannakorn W., Saengsuwan T., Sirisukprasert S.2011ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011
  ,pp. 617-620
  14
  12DC-link voltage optimization for SOC balancing control of a battery energy storage system based on a 7-level cascaded PWM converterChanhom P., Sirisukprasert S., Hatti N.20122012 9th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2012
  12
  13The modeling of AC magnetic contactor for immunity studies and voltage sag assessmentKanokbannakorn W., Saengsuwan T., Sirisukprasert S.2011ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011
  ,pp. 621-624
  12
  14A voltage regulation strategy with state of charge management using battery energy storage optimized by a self-learning particle swarm optimizationJamroen C., Sirisukprasert S.2022Computers and Electrical Engineering
  101
  12
  15An adaptive pulse charging algorithm for lithium batteriesNiroshana S., Sirisukprasert S.2017ECTI-CON 2017 - 2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 218-221
  12
  16PV Power Forecasting with Holt-Winters MethodKanchana W., Sirisukprasert S.20202020 8th International Electrical Engineering Congress, iEECON 2020
  11
  17Power electronics-based energy storages: A key component for Smart Grid technologySirisukprasert S.20142014 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2014
  10
  18A Study on SoC Management of Energy Storage System for Voltage Regulation Application in Distribution NetworkJamroen C., Sirisukprasert S., Hatti N.202011th International Renewable Energy Congress, IREC 2020
  7
  19Adaptive pulse charger for Li-ion batteriesNiroshana S., Sirisukprasert S.20172017 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2017 - Proceedings
  7
  20Enhanced linear exponential smoothing technique with minimum energy storage capacity for PV distributed generationsChanhom P., Sirisukprasert S., Hatti N.2014International Review of Electrical Engineering
  9(6),pp. 1190-1196
  6
  21Adaptive enhanced linear exponential smoothing technique to mitigate photovoltaic power fluctuationUsaratniwart E., Sirisukprasert S.2016IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe
  ,pp. 712-717
  5
  22A novel simulation of AC magnetic contactor based on electromagnetic transients programKanokbannakorn W., Saengsuwan T., Sirisukprasert S.2014IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering
  9(2),pp. 144-150
  5
  23A case study in micro grid using adaptive enhanced linear exponential smoothing techniqueUsaratniwart E., Sirisukprasert S., Hatti N., Hagiwara M.20172017 8th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2017 - Proceedings
  5
  24An evaluation of voltage variation and flicker severity in micro gridHama N., Kanokbannakorn W., Sirisukprasert S.20172017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017
  4
  25Power stage and control design for the ETO-based cascaded-multilevel converter for FACTSSirisukprasert S., Liu Y., Xu Z., Zhang B., Zhou X., Hawley J., Huang A.Q.2004Conference Proceedings - IPEMC 2004: 4th International Power Electronics and Motion Control Conference
  3,pp. 1111-1117
  4
  26Distributed static compensator with fuel cell for power quality improvement and hybrid power generationChanhom P., Sirisukprasert S.20092009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2009
  1,pp. 128-131
  3
  27The study of reactive power control strategies of PV plant in PEA distribution systemLaosawatdigun T., Kanokbannakorn W., Sirisukprasert S., Teerakawanich N.20172017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017
  0
  28A control technique for Inductively Coupling Power Transfer systemsKeratipaiboon N., Sirisukprasert S.20142014 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2014
  0
  29A Fault-tolerant Technique using New SVM Switching States for Three-phase CHB Multilevel InvertersSornsadaeng T., Chanhom P., Sirisukprasert S.202219th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2022
  0
  30The improvement of LVRT criteria for wind generation in PEA transmission gridYodkaew W., Kanokbannakorn W., Sirisukprasert S.20172017 International Electrical Engineering Congress, iEECON 2017
  0
  31Voltage dip mitigation technique by PV converter control with STATCOM functions - A Case Study of Phra Nakhon Si Ayutthaya, ThailandUraisawat W., Sirisukprasert S.2021ECTI-CON 2021 - 2021 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology: Smart Electrical System and Technology, Proceedings
  ,pp. 461-464
  0