Expertise Cloud

การแจกแจงแบบล็อกนอร์มอลAmorphousAmorphous siliconApplication FrameworkAsset ManagementBudget controlBuilding layout generationcat behavior classificationColor Mapping FunctionData CleaningData Envelopment AnalysisData handlingDEA modelsdecision treeElectric load distributionElectric powerElectric power distributionElectric power distribution systemsElectric power transmissionElectricity-Theft DetectionFuzzy logicIndoor layout generationIndoor positioningInformation technologyLinear programmingMaintenance activityMaintenance budget allocationMaintenance budgetsMEMSMeter Data VisualizationMicro gridModule temperaturemovement sensorsNon-Technical LossesOptimal allocationOptimal operationOptimizationOptimization problemsPerformance ratioPhotovoltaic effectsPiezoelectric devicesPolycrystallinePolycrystalline materialsPolycrystalline silicon (poly-Si)Polycrystalline solar cellsPoly-SiPolysiliconPower Distribution SystemPower TransformerPreventive maintenancePumpsQuality assuranceRainy seasonsRCM analysisreflectance microscopeReliability analysisReliability centered maintenanceReliability Centered Maintenance (RCM)Reliability IndexReliability target settingRenewable energySAIDISAIFIsingle-axis confocal (SAC) microscopySolar cellSolar cellsStandard test conditionsSystem average interruption frequency indicesTarget settingTargetsUnit efficiencyVariable return to scaleการจัดกลุ่มการแจกแจงข้อมูลแบบเอกซ์โพเนนเชียลการตั้งค่าเป้าหมายการตั้งค่าเป้าหมายดัชนีการวางแผนบำรุงรักษาการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้มความเชื่อถือได้ความน่าจะเป็นฟัซซี่ซีมีนสองขั้นตอนฐานข้อมูลทฤษฎีฟัซซี บริหารจัดการทรัพย์สินบริหารสินทรัพย์เปลี่ยนระดับแรงดันพลังงานทดแทนโพรไฟล์ภาระฟัซซี่ลอจิกไฟฟ้าเมืองใหญ่ไมโครกริดระบบจำหน่ายไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใต้ดินระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ระยะเวลาซ่อมเฉลี่ยสถานีไฟฟ้าสายไฟฟ้าใต้ดินแหล่งพลังงานหมุนเวียนอัตราความล้มเหลว

Interest


Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้องโครงการวิจัยและพัฒนาความชำนาญด้านไฟฟ้ากำลัง ชั้น 6 อาคารภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 11 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Distinction of arrhythmias with the use of approximate entropyCaswell Schuckers S.A., Raphisak P.1999Computers in Cardiology
  ,pp. 347-350
  14
  2An algorithm for EMG noise detection in large ECG dataRaphisak P., Schuckers S., Schuckers S., De Jongh Curry A.2004Computers in Cardiology
  31,pp. 369-372
  11
  3Optimal allocation of maintenance budgets for reliability target settingTeera-achariyakul N., Chulakhum K., Rerkpreedapong D., Raphisak P.2010Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC
  6
  4Outdoor performance of polycrystalline and amorphous silicon solar cells based on the influence of irradiance and module temperature in ThailandThongpao K., Sripadungtham P., Raphisak P., Sriprapha K., Hattha E.2010ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 74-77
  4
  5Heart Rate Variability in Rats with Aldosterone-Induced Chronic Heart FailureRaphisak P., De Jongh Curry A., Malkin R.A., Schuckers S.A.C., Schuckers S.A.C.2003Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology - Proceedings
  1,pp. 228-231
  1
  6Development of an experimental method for long-term electrocardiographic recordings in a heart failure rabbit modelSchuckers S., Schuckers S., Raphisak P., Yan T., Schuckers M.2002Computers in Cardiology
  29,pp. 333-336
  1
  7Analysis of heart rate variability in a rabbit model of heart failure using Karhunen-Loeve expansionRaphisak P., Schuckers S.A.C.2003Proceedings of the IEEE Annual Northeast Bioengineering Conference, NEBEC
  ,pp. 242-243
  0
  8Operation management of micro grid with fuzzy logic controlled storage system using two-stage optimizationSoontornwuttikrai B., Soontornwuttikrai B., Raphisak P.2017GMSARN International Journal
  11(2),pp. 76-81
  0
  9A data-envelopment-analysis inspired method for reliability target settingKlunvaree J., Raphisak P.2010ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology
  ,pp. 1108-1112
  0
  10Analysis of long-term electrocardiographic data in a rabbit model of heart failureSchuckers S., Crihalmeanu S., Raphisak P., Xu X.2001Annual Reports of the Research Reactor Institute, Kyoto University
  3,pp. 2228-2230
  0
  11MEMS-based handheld single-axis confocal microscope design and experimentChantakien T., Raphisak P., Kumazawa I., Piyawattanametha W.2011ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011
  ,pp. 38-41
  0
  12Fault Electricity Metering Detection using A Rule-based Model Tuned by Particle Swarm OptimizationFuangfung P., Raphisak P.2019Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC
  2019-December
  0
  13Message from Technical Program chairsRaphisak P.20152015 6th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems, IC-ICTES 2015
  0