Person Image

Administration

 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Education

 • ฺิB.Sc.(เคมีและเศรษฐศาสตร์), Syracuse University, สหรัฐอเมริกา, 2544
 • M.Sc.(เคมี), The University of Utah, สหรัฐอเมริกา, 2547
 • Ph.D.(Metallurgical Engineering ), The University of Utah, สหรัฐอเมริกา, 2551

Expertise Cloud

Aluminium drossbiofilmCement PasteChalcopyritecoatingcold pressComposite materialsCopperCorrosionCorrosion resistanceDuty cycleEDMEDM electrodeElectric dischargesElectrocatalysiselectrochemical techniqueELECTROCHEMICAL TECHNIQUESElectrodeElectrode potentialselectrodepositionElectrodesElectroless PlatingElectrolytesElectronicsElectropolym erizattonelectrowinningEnergy efficiencyExplosion weldingMICROBIOLOGICALLY INFLUENCED CORROSION (MIC)Nickel compoundsOrganicphotocatalytic activityPhotoluminescencepipePitting corrosionPorePorosityporous lavaPorous materialstainless steelSTRUCTURRESuperhydrophobic Surface RoughnessSurface-tolerant EpoxyThermal evaporationThermal propertyThermal treatmentTi powdersTi/Ni/CoTin powderTiO2TiO2-porous lavaTitanium nitrideTitanium Nitride(TiN)Titanium sourceTopographyTransition JointsTungsten Carbideturbulent flowwaste managementwastesweldingWet-dry cycleWorkplacezincZn-Ni electrodepositsZn-Ni-Al2O3ZnOกระบวนการตกสะสมของไอออนที่ได้จการกัดกร่อนการเคลือบแบบหมุนเหวี่ยงการเจือด้วยโบรอนการใช้งานวิจัยยางพาราไปใช้ประโยชน์การทดลองทางไฟฟ้าเคมีการนำยางพาราไปใช้ประโยชน์การพัฒนาเครือข่ายยางพาราการพัฒนาเครือข่ายวิจัยยางพาราการพัฒนานโยบายคอมพอสิตงานวิจัยด้านยางพาราซิลเวอร์บิสมัสเทลลูไรด์,นาโนซิลเวอร์ผงเขม่าแผ่นไม่ทักทอพอลิแลคติกแอซิดพัฒนากลุ่มวิจัยฟิล์มบางยางพารายุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติระเบิดไอน้ำโลหะผสม Ti-Co-Niโลหะผสมเอนโทรปีสูงวัสดุไฮบริดสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียสมบัติทางแม่เหล็กสมบัตินำไฟฟ้าสารรับไวแสงในโซลาเซลล์,เส้นใยไผ่อุตสาหกรรมยางพาราอุตสาหกรรมรถยนต์

Interest

Extractive metallurgy, Electrochemistry (Waste Recycling, Electrodeposition, Corrosion)

Administrative Profile

 • ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • ABC02 (สมาชิก)
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 67 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 12.57 ล้านบาท

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 54 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 45 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Improving the morphology of copper electrodeposits from halide media using additives and mass transport controlFree M., Bhide R., Rodchanarowan A.2006ECS Transactions
1(13),pp. 13-23
5
2Effect of thermal treatment on intermetallic phases of Fe/Al structural transition jointsPhengsakul S., Rodchanarowan A.2013Energy Procedia
34,pp. 782-790
5
3Uncertainty Quantification for Flow and Transport in Highly Heterogeneous Porous Media Based on Simultaneous Stochastic Model Dimensionality ReductionCrevillén-García D., Leung P., Rodchanarowan A., Shah A.2019Transport in Porous Media
126(1),pp. 79-95
5
4Accelerated Corrosion of 316L Stainless Steel Caused by Shewanella algae BiofilmsKalnaowakul P., Kalnaowakul P., Xu D., Rodchanarowan A.2020ACS Applied Bio Materials
3(4),pp. 2185-2192
5
5Pulsed current co-electrodeposition of kesterite Cu2ZnSnS4 absorber material on fluorinated tin oxide (FTO) glass substrateTermsaithong P., Munprom R., Shah A., Rodchanarowan A.2018Surface and Coatings Technology
350,pp. 807-812
4
6Electrochemical modeling of electrowinning performanceFree M., Bhide R., Rodchanarowan A., Phadke N.20062006 TMS Fall Extraction and Processing Division: Sohn International Symposium
6,pp. 479-491
4
7Probabilistic sensitivity analysis for multivariate model outputs with applications to Li-ion batteriesTriantafyllidiis V., Xing W., Leung P., Rodchanarowan A., Shah A.2018Journal of Physics: Conference Series
1039(1)
3
8Effect of deposition rates on morphology and phases of Zn-Ni electrodeposits under controlled pulsed-current Co-electrodepositionKamnerdkhag P., Toyatornmanesub P., Rodchanarowan A.2018Materials Today: Proceedings
5(3),pp. 9404-9408
3
9Synthesis of Bi2O3-doped and TiO2-doped porous Lava for photocatalytic studiesKalnaowakul P., Phairatana T., Ubolchollakhet K., Sangchay W., Rodchanarowan A.2018Materials Today: Proceedings
5(3),pp. 9312-9318
3
10Self-Healing Abilities of Shape-Memory Epoxy-Contained Polycaprolactone Microspheres Filled with Cerium(III) Nitrate Coated on Aluminum 2024-T3Thiangpak P., Rodchanarowan A.2020ACS Omega
5(40),pp. 25647-25654
3
11Effect of post-heat treatment on the mechanical properties of surface-tolerant epoxy coated on API 5L X65 carbon steel pipe: Pipeline industry applicationThiangpak P., Rodchanarowan A.2018Materials Today: Proceedings
5(3),pp. 9393-9398
2
12The effect of cyclic and constant thermal exposure on AA5083 and related alloy susceptibility to intergranular corrosionKar S., Rodchanarowan A., Free M.2009NACE - International Corrosion Conference Series
2
13Synthesis, characterization, and magnetic properties of tetracyanonitridochromatesMarshall S., Bendix J., Rodchanarowan A., Miller J.2003Polyhedron
22(14-17),pp. 2515-2520
1
14Effects of additives on copper electrodeposit roughness in chloride mediaRodchanarowan A., Bhide R., Free M.2008Hydrometallurgy 2008: Proceedings of the 6th International Symposium
,pp. 632-636
1
15Effect of dealloying conditions on nanoporous surface of Cu-Zn alloyBoonsa P., Kamsawat J., Rattanasakulthong W., Rodchanarowan A.2017Key Engineering Materials
728,pp. 181-186
1
16Synthesis of ternary semiconductor silver bismuth telluride by chemical bath depositionTermsaithong P., Rodchanarowan A.2017Key Engineering Materials
751 KEM,pp. 489-493
1
17Photocatalytic comparative study of TiO2, ZnO, Ag-G-ZnO and Ag-G-TiO2 nanocomposite filmsKalnaowakul P., Kalnaowakul P., Phairatana T., Rodchanarowan A.2017Key Engineering Materials
751 KEM,pp. 825-830
1
18The investigation of magnetic property and corrosion resistance of the assisted Sol-Gel synthesis of Ti/Ni/Co nanocompositesChiyasak P., Kalnaowakul P., Rodchanarowan A.2020Surface and Coatings Technology
393
1
19A new aqueous all-organic flow battery with high cell voltage in acidic electrolytesLeung P., Martin T., Xu Q., Flox C., Mohamad M.R., Palma J., Rodchanarowan A., Zhu X., Xing W.W., Shah A.A.2021Applied Energy
282
1
20Characteristics of ternary metal (Cu‐ni‐tin) electrodes used in an electrical discharge machining processSaodaen R., Janmanee P., Rodchanarowan A.2021Metals
11(5)
1
21The investigation of aluminum white-powdered sludge on mechanical and corrosion properties of cement pasteYingsamphancharoen T., Yingsamphancharoen T., Rodchanarowan A.2019International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology
10(6),pp. 183-191
0
22The influence of aluminum dross on mechanical and corrosion properties of cement paste: Part IYingsamphancharoen T., Yingsamphancharoen T., Rodchanarowan A.2019International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology
10(6),pp. 192-201
0
23Virtual corrosion testing on stainless steel AISI 304 welded pipe with Hydroxyethyl Cellulose in 3.5% NaCl solution and turbulent flowBoonsa P., Rodchanarowan A.2020Materials Research Express
7(6)
0
24The synthesis of polycaprolactone (PCL) microspheres containing cerium (III) nitrate (Ce(NO3)3) self-healing agent via double emulsion evaporation methodThiangpak P., Rodchanarowan A.2020Materials Today Communications
25
0
25Fabrication study of Cu-C-Ni for EDM electrode by a sintering techniqueJanmanee P., Muttamara A., Saodaen R., Rodchanarowan A.2020Key Engineering Materials
841 KEM,pp. 259-265
0
26Development of pitting corrosion monitoring device under sodium chloride droplet by means of wet-dry cyclic methodBanthukul W., Palsson N.S., Viyanit E., Rodchanarowan A.2017Key Engineering Materials
751 KEM,pp. 107-112
0
27Evaluation of mass transport effects on the nucleation and growth of electrodepositsFree M., Bhide R., Rodchanarowan A.2013Transactions of the Institutions of Mining and Metallurgy, Section C: Mineral Processing and Extractive Metallurgy
122(4),pp. 223-228
0
28Fabrication of porous copper layers by two-steps process: Electrodeposition and combustionMuthusith W., Rodchanarowan A.2013Advanced Materials Research
747,pp. 757-760
0
29Nano-morphological, magnetic and structural properties of Ni films prepared by RF-sputteringChanthong T., Rattanasakulthong W., Pinitsoontorn S., Rodchanarowan A.2012Engineering Journal
16(3),pp. 71-78
0
30The corrosion behaviour of CoCrFeNi-x (x = Cu, Al, Sn) high entropy alloy systems in chloride solutionMuangtong P., Muangtong P., Rodchanarowan A., Chaysuwan D., Chanlek N., Goodall R.2020Corrosion Science
172
26
31Electroless copper plating on nano-silver activated glass substrate: A single-step activationKaewvilai A., Kaewvilai A., Tanathakorn R., Laobuthee A., Rattanasakulthong W., Rodchanarowan A.2017Surface and Coatings Technology
319,pp. 260-266
23
32Rechargeable organic-air redox flow batteriesLeung P., Aili D., Xu Q., Rodchanarowan A., Shah A.2018Sustainable Energy and Fuels
2(10),pp. 2252-2259
17
33The effects of duty cycles on pulsed current electrodeposition of Zn–Ni–Al2O3 composite on steel substrate: Microstructures, hardness and corrosion resistanceKamnerdkhag P., Free M., Shah A., Rodchanarowan A.2017International Journal of Hydrogen Energy
42(32),pp. 20783-20790
15
34Fast and convenient growth of vertically aligned ZnO nanorods via microwave plasma-assisted thermal evaporationThongsuksai W., Panomsuwan G., Rodchanarowan A.2018Materials Letters
224,pp. 50-53
14
35Production of copper from minerals through controlled and sustainable electrochemistryRodchanarowan A., Sarswat P.K., Bhide R., Free M.L.2014Electrochimica Acta
140,pp. 447-456
12
36The electrochemical investigation of the corrosion rates of welded pipe ASTM A106 grade BYingsamphancharoen T., Yingsamphancharoen T., Srisuwan N., Rodchanarowan A., Rodchanarowan A.2016Metals
6(9)
9
37Evaluation of the effects of additives, pulsing, and temperature on morphologies of copper electrodeposited from chloride mediaFree M., Bhide R., Rodchanarowan A., Phadke N.2006ECS Transactions
2(3),pp. 335-343
7
38The influence of organic additives on surface microroughness of copper deposits from cuprous solution under potentiostatic conditionsRodchanarowan A., Free M.2012Materials Transactions
53(9),pp. 1695-1698
6
39Superhydrophobic and superoleophobic properties enhancement on PDMS micro-structure using simple flame treatment methodAtthi N., Sripumkhai W., Pattamang P., Thongsook O., Meananeatra R., Saengdee P., Srihapat A., Supadech J., Janseng T., Maneesong A., Kongto N., Rodchanarowan A., Klunngien N., Jeamsaksiri W.2020Microelectronic Engineering
230
6
40The influence of aluminium dross on cement paste's porosityInseemeesak B., Rodchanarowan A.2013Advanced Materials Research
747,pp. 445-448
5