ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

A356AnorthiteAvrami EquationBagasse ashBarium titanateBasaltCalcinationCalcium TitanateCeramic materialsCeramic processingChemical compositionsCombustioncombustion synthesiscomposite materialsCompression moldingCompressive StrengthCorrosiondensityDielectricdielectric constantDielectric propertiesDopingEAF dustEggshelleggshellselectric arc furnace dust (EAFD)ElectrocatalystsElectrorheologyfiber-cement compositesflexural strengthFly ashGlassHydroxyapatiteInjection moldingMechanical propertiesMica-based glass ceramicsmicrostructurenanoparticleNanoparticlesNatural rubberNatural rubber foamsNatural rubber latexNitrogen-doped carbonsOxygen reduction reactionparticle sizePerovskite lead zirconatePhase transformationPhotocatalysisPhotocatalystPolylactic acidpowder injection moldingPowdersProcessing parameterpyrolysispyrometallurgical processrecycleRice husk ashsandwich injection moldingSinteringSintering temperatureSlip castingSol-gel processsolid state reactionSolution CombustionSolution combustion techniqueSolution plasmaSolution plasma processspecific surface areastatistical analysisStrontium TitanateSuperconductorsuperconductorsthermal conductivitythermoplastic compositesTiO2Titanium dioxideweld line strengthzinc ferritezinc oxidezinc recoveryZnOกระบวนการโซล-เจลกระบวนการเผาไหม้กระป๋องกลาสเซรามิกชนิดไมกาความร้อนเงินนาโนซิงค์ออกไซด์เปลือกไข่พลาสติกชีวภาพพอลิเมอร์ชีวภาพพอลิแลกติกแอซิดพอลิแล็กติกแอซิดไฟเบอร์ซีเมนต์แร่ใยหินวัสดุชีวภาพวัสดุทางการแพทย์วัสดุรูพรุนวัสดุไฮบริดอะลูมิเนียม

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)

Avata

นางสาว สุภัตรา ทิพพิลา

supattra.th@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428555ต่อ2120

Avata

นาย ธนวรรธก์ มีศักดิ์, อาจารย์

thanawat.m@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-942-8555 ext 2110


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 21 คน (รองศาสตราจารย์ 10 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน, อาจารย์ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 67 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 12.57 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 40 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 19 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 141 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 106 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 47 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 83 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 68 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 850 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 574 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 276 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 41 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 39 เรื่อง, สิทธิบัตร 2 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 13 เรื่อง (Unknown 13 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 198 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 198 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 68 รางวัล (เกียรติบัตร 35 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 22 รางวัล)