ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

27

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

A356AnorthiteAvrami equationBagasse ashBarium titanateCalcinationCalcium titanateCeramic materialsceramic processingChemical compositionsCombustionCombustion synthesisCompression moldingCompressive strengthCorrosiondensityDielectricDielectric constantDielectric propertiesDopingEAF dustEggshelleggshellsElectric Arc Furnace DustElectric arc furnace dust (EAFD)ElectrocatalystsElectrorheologyEnergy storageFiber-cement compositesflexural strengthFluxFly ashGlassHydroxyapatiteInjection moldingintegrated intensitymachinable glass ceramicsMechanical propertiesMetakaolinMica-based glass ceramicsmicrostructureNanoparticleNanoparticlesNatural rubbernatural rubber foamsNatural rubber latexNitrogen-doped carbonsOxygen reduction reactionParticle sizePerovskite lead zirconatePhase transformationPhotocatalystPolylactic acidPowder injection moldingPowdersProcessing parameterpyrolysispyrometallurgical processrecycleRice husk ashsandwich injection moldingSinteringSintering temperatureSlip castingSol-Gel processSolid state reactionSolution CombustionSolution combustion techniquesolution plasmaSolution plasma processSpecific surface areastatistical analysisStrontium titanateSuperconductorSuperconductorsthermal conductivityThermoplastic compositesTITANIUMtitanium dioxideWeld line strengthweldline strengthX-Ray DiffractionXRDzinc ferritezinc oxidezinc recoveryZnOกระดูกเทียมกระบวนการโซล-เจลกระบวนการเผาไหม้กระป๋องกลาสเซรามิกชนิดไมกาความร้อนซิงค์ออกไซด์เปลือกไข่พลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิดพอลิแล็กติกแอซิดไฟเบอร์ซีเมนต์แร่ใยหิน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (รองศาสตราจารย์ 9 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 67 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 12.57 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 35 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 123 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 94 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 81 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 67 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 694 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 461 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 233 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 20 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 19 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 196 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 196 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 64 รางวัล (เกียรติบัตร 34 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 19 รางวัล)