ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

50

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

3

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

3D printingA356Acrylic rubberAcrylonitrile butadiene rubberActuatorActuatorsair entrainment agentAnorthiteAvrami equationBagasse ashBarium titanateBasaltCalcinationCalcium titanateCeramic materialsceramic processingChemical compositionsCombustionCombustion Synthesiscomposite materialcomposite materialsCompression moldingcompressive strengthCorrosiondensitydielectricdielectric constantDielectric materialsDielectric propertiesDopingduck eggshellEAF dustEggshellEggshellselectric arc furnace dustelectric arc furnace dust (EAFD)Electrical conductivityElectrocatalysisElectrocatalystsElectrorheologyEnergy storageFiber length distributionfiber-cement compositesFillersflexural strengthfly ashfoam glassGeopolymerGlassglass culletGTD-111Heat TreatmentHydroxyapatiteInjection moldingintegrated intensitymachinable glass ceramicsMechanical propertiesMetakaolinMica-based glass ceramicsmicrostructureNanoparticleNanoparticlesNatural rubberNatural rubber latexNitrogen-doped carbonsOxygen reduction reactionParticle sizePerovskite lead zirconatephase transformationPolylactic acidpowder injection moldingPowdersrecycleRice husk ashSol-gel processSolution combustionSolution combustion techniqueSolution plasmaSolution plasma processstatistical analysisStrontium TitanateSuperconductorsTiO2Titanium dioxideweld line strengthZinc ferritezinc oxidezinc recoveryกระป๋องกลาสเซรามิกชนิดไมกาพลาสติกชีวภาพพอลิแลกติกแอซิดพอลิแล็กติกแอซิดไฟเบอร์ซีเมนต์แร่ใยหินวัสดุชีวภาพวัสดุทางการแพทย์วัสดุรูพรุนวัสดุไฮบริดอะลูมิเนียม

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (รองศาสตราจารย์ 10 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 5 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 67 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 12.57 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 22 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 130 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 99 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 40 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 83 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 68 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 777 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 523 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 254 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 35 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 34 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 196 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 196 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 68 รางวัล (เกียรติบัตร 35 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 11 รางวัล, ประชุมวิชาการ 22 รางวัล)