Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2548

  Expertise Cloud

  1-deoxynojirimycinAeromonas hydrophilaAlkaline proteaseBombyx moricharacterizationdroughtheat shock proteinHsp40inductioninnate immunityKineticslectinLectinsLightlight and darkLow temperatureLymphoid organMacrobrachium rosenbergiiMalariaMarker Assisted Selectionmicroorganism binding assaymidgutmolecular chaperoneMolecular markermolecular markersMorus sppMulatexinmulberryMulberry AnthocyaninsMultivoltine racesNaClnonhumanNPV polyhedraOryza sativaP. pastorispathogen-associated molecular patternspattern recognition receptorPenaeus monodonPenaeus semisulcatusPEXELphagocytosisPlasmepsin VPO activitypolyacrylamide gel electrophoresispriority journalprophenoloxidase systemproteaseproteinprotein expressionpupaerecombinant proteinResponse mechanismriceSaccharomyces cerevisiaesalt stresssalt tolerantSalt-stresssepharoseshrimpshrimp immune systemshrimp immunitysignaling proteinsilk wormsilkwormStreptococcosissugar specificityTissue cultureVibrio harveyiVibrio parahaemolyticuswithout antibioticการกำจัดโรคหม่อนการโคลนการชักนำการต้านทานโรคการทดสอบระดับฟาร์มการป้องกันโรคกุ้งกุลาดำระบบภูมิคุ้มกันโรคกุ้งตายด่วนโรคตับวายเฉียบพลันเลคตินเลคติน (lectin)วัคซีนสภาวะแล้งสมบัติทางชีวภาพสายพันธุ์ไทยสารต้านอนุมูลอิสระสารเสริมฤทธิ์เส้นใยอาหารหนอนไหมหนอนไหม Bombyx moriหม่อนหม่อน (Mulberry)หม่อน (Mulberry, Morus spp)ไหมอาหารเทียมอาหารสุขภาพอุณหภูมิต่ำแอนโทไซยานินแอนโทไซยานิน (Anthocyanin)

  Interest

  Celllar and Molecular Biology, Expression Analysis

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 15 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Abundantly expressed transcripts in the lymphoid organ of the black tiger shrimp, Penaeus monodon, and their implication in immune functionPongsomboon S., Pongsomboon S., Wongpanya R., Tang S., Tang S., Chalorsrikul A., Tassanakajon A.2008Fish and Shellfish Immunology
   25(5),pp. 485-493
   44
   2Analysis of gene expression in haemocytes of shrimp penaeus monodon challenged with white Spot syndrome virus by cDNA microarrayWongpanya R., Aoki T., Hirono I., Yasuik M., Tassanakajon A.2007ScienceAsia
   33(2),pp. 165-174
   40
   3A novel C-type lectin in the black tiger shrimp Penaeus monodon functions as a pattern recognition receptor by binding and causing bacterial agglutinationWongpanya R., Sengprasert P., Amparyup P., Tassanakajon A.2017Fish and Shellfish Immunology
   60,pp. 103-113
   30
   4Biochemical and enzymatic study of rice BADH wild-type and mutants: An insight into fragrance in riceWongpanya R., Boonyalai N., Thammachuchourat N., Horata N., Arikit S., Myint K., Myint K., Vanavichit A., Choowongkomon K.2011Protein Journal
   30(8),pp. 529-538
   14
   5The Role of Lectins in Finfish: A ReviewElumalai P., Rubeena A.S., Arockiaraj J., Wongpanya R., Cammarata M., Ringø E., Vaseeharan B.2019Reviews in Fisheries Science and Aquaculture
   27(2),pp. 152-169
   13
   6Characterization and identification of calmodulin and calmodulin binding proteins in hemocyte of the black tiger shrimp (Penaeus monodon)Sengprasert P., Amparyup P., Amparyup P., Tassanakajorn A., Wongpanya R.2015Developmental and Comparative Immunology
   50(2),pp. 87-97
   10
   7Molecular and functional analyses of novel anti-lipopolysaccharide factors in giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man) and their expression responses under pathogen and temperature exposureSrisapoome P., Klongklaew N., Areechon N., Wongpanya R.2018Fish and Shellfish Immunology
   80,pp. 357-375
   9
   8Purification, crystallization and preliminary X-ray analysis of recombinant betaine aldehyde dehydrogenase 2 (OsBADH2), a protein involved in jasmine aroma, from Thai fragrant rice (Oryza sativa L.)Kuaprasert B., Silprasit K., Horata N., Khunrae P., Wongpanya R., Boonyalai N., Vanavichit A., Choowongkomon K.2011Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications
   67(10),pp. 1221-1223
   5
   9Antibiofilm and immunological properties of lectin purified from shrimp Penaeus semisulcatusPreetham E., Lakshmi S., Wongpanya R., Vaseeharan B., Arockiaraj J., Olsen R.E.2020Fish and Shellfish Immunology
   106,pp. 776-782
   3
   10Yield improvement and enzymatic dissection of Plasmodium falciparum plasmepsin VLoymunkong C., Sittikul P., Sittikul P., Songtawee N., Wongpanya R., Boonyalai N.2019Molecular and Biochemical Parasitology
   231
   1
   11Characterization and functional analysis of fibrinogen-related protein (FreP) in the black tiger shrimp, Penaeus monodonOangkhana P., Amparyup P., Amparyup P., Tassanakajon A., Preetham E., Wongpanya R.2021Fish and Shellfish Immunology
   109,pp. 87-96
   0
   12Effects of drought stress on anthocyanin accumulation in mulberry fruitsKamjad Y., Kettipok S., Chaochaiphat T., Wongpanya R., Wongpanya R., Promboon A., Promboon A., Phonphoem W.P., Phonphoem W.P.2021Asian Journal of Plant Sciences
   20(3),pp. 450-460
   0
   13Functional and stress response analysis of heat shock proteins 40 and 90 of giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii) under temperature and pathogenic bacterial exposure stimuliJu-Ngam T., McMillan N., Yoshimizu M., Kasai H., Wongpanya R., Srisapoome P.2021Biomolecules
   11(7)
   0
   14Stimulator of interferon gene (STING) and interferon regulatory factor (IRF) are crucial for shrimp antiviral defense against WSSV infectionAmparyup P., Amparyup P., Charoensapsri W., Charoensapsri W., Soponpong S., Jearaphunt M., Wongpanya R., Tassanakajon A.2021Fish and Shellfish Immunology
   117,pp. 240-247
   0
   15Enhancement of 1-deoxynojirimycin production in mulberry (Morus spp.) using LED irradiationSonthisut M., Wongpanya R., Phonphoem A., Phonphoem W.P.2021Plant Cell, Tissue and Organ Culture
   0
   16Molecular characterization and defense functions of the nile tilapia (Oreochromis niloticus) dnaj b9b and dnaj c3a genes in response to pathogenic bacteria under high-temperature stress conditionsSrisapoome P., Thummabancha K., Wongpanya R.2021Biomolecules
   11(10)
   0
   17Characterization, stress response and functional analyses of giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii) glucose-regulated protein 78 (mr-grp78) under temperature stress and during aeromonas hydrophila infectionSrisapoome P., Ju-Ngam T., Wongpanya R.2021Animals
   11(10)
   0