Person Image

  Education

  • วท.บ. เคมี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • M.Sc. Biochemical Research, Imperial College London, UK, 2544
  • Ph.D Chemical Biology, Imperial College London, UK, 2549

  Expertise Cloud

  Cancer Naphthoquinone amides Structure activity relationships Topoisomerase II3-(2‘-thiazolylazo)-23-(2โ€ฒ-Thiazolylazo)-26-diaminopyridinealkalinityamino acid sequenceand still others in interaction with the outside world. Not surprisinglyanticancerAnticancer activityAp3AAp4AArticleaspartic proteinaseAu(III) complexbacterial clearancebacterial proteinbacterial strainBADHBADH2betaine aldehyde dehydrogenasecancerCapsid proteinscatalysischaperonin 60characterizationComplex of porphyrin derivative with Co(II)Complex of porphyrin derivative with Cu(II)consensus sequencecrystalC-terminal domainscysteinedecompositiondehydrogenaseDimer interfaceDimer-dimer interactionDimerization domainDimersDiseasesdissociation constantenteropeptidaseenzyme active siteenzyme activityEnzyme inhibitorsenzyme kineticsenzyme purificationenzyme replacementenzyme specificityenzyme structureEscherichia coliEscherichia coli (E. coli)Exportfunction and interactions of biologically important molecule. In this research proposalGABAGAB-aldgenetic purityglutamic acidGlutathione-S-transferaseglycerol-3-phosphateGold(III) complexHeat shock proteinHeterodimer formationHeterotetramersHIV-1human LysRSHuman Topoisomerase IImolecular dockingOryza sativaPepsin inhibitionpeptide inhibitorPEXELPlasmepsin VPlasmodium falciparumproteinRhinacanthinRhinacanthinsriceพลาสเม็บซินห้าพลาสโมเดียมฟาลซิพารัมมะเร็ง (cancer)มาลาเรียมาเลเรียยาต้านเอดส์ นวัตกรรมวิจัยวิศวกรรมโปรตีนไวแวกซ์สารเชิงซ้อนของรูทีเนียมสารเชิงซ้อนของโลหะทองอนุพันธ์ของไทอะโซอิลเอโซอนุพันธ์ของสารประกอบไทอะโซอิลเอโซอนุพันธ์แนปโทควีนโนนอนุพันธ์อินโดลเอนไซม์เอนไซม์โทโปไอโซเมอร์เรส 2เอนไซม์พาเพนเอนไซม์พาเพนโปรติเอสเอนไซม์เพปซินเอนไซม์เพปซินโปรติเอส

  Interest

  Protein Biochemistry

  Administrative Profile


  Resource


  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1First synthesis and anticancer activity of novel naphthoquinone amidesPradidphol N., Kongkathip N., Sittikul P., Boonyalai N., Kongkathip B.2012European Journal of Medicinal Chemistry
  49,pp. 253-270
  34
  2A helical conotoxin from Conus imperialis has a novel cysteine framework and defines a new superfamilyYe M., Ye M., Khoo K.K., Khoo K.K., Khoo K.K., Xu S., Zhou M., Boonyalai N., Perugini M.A., Shao X., Chi C., Chi C., Galea C.A., Wang C., Norton R.S.2012Journal of Biological Chemistry
  287(18),pp. 14973-14983
  26
  3Synthesis of novel naphthoquinone aliphatic amides and esters and their anticancer evaluationKongkathip B., Akkarasamiyo S., Hasitapan K., Sittikul P., Boonyalai N., Kongkathip N.2013European Journal of Medicinal Chemistry
  60,pp. 271-284
  20
  4The duality of LysU, a catalyst for both Ap4A and Ap 3A formationWright M., Boonyalai N., Tanner J.A., Hindley A.D., Miller A.D.2006FEBS Journal
  273(15),pp. 3534-3544
  20
  5Biochemical and enzymatic study of rice BADH wild-type and mutants: An insight into fragrance in riceWongpanya R., Boonyalai N., Thammachuchourat N., Horata N., Arikit S., Myint K., Myint K., Vanavichit A., Choowongkomon K.2011Protein Journal
  30(8),pp. 529-538
  14
  6Essentiality of Plasmodium falciparum plasmepsin VBoonyalai N., Collins C., Hackett F., Withers-Martinez C., Blackman M., Blackman M.2018PLoS ONE
  13(12)
  10
  7Multiple catalytic activities of Escherichia coli lysyl-tRNA synthetase (LysU) are dissected by site-directed mutagenesisChen X., Chen X., Boonyalai N., Lau C., Thipayang S., Xu Y., Wright M., Miller A.2013FEBS Journal
  280(1),pp. 102-114
  9
  8Plasmodium falciparum Plasmepsin v (PfPMV): Insights into recombinant expression, substrate specificity and active site structureBoonyalai N., Sittikul P., Yuvaniyama J.2015Molecular and Biochemical Parasitology
  201(1),pp. 5-15
  8
  9Biophysical and molecular docking studies of naphthoquinone derivatives on the ATPase domain of human Topoisomerase IIBoonyalai N., Sittikul P., Pradidphol N., Kongkathip N.2013Biomedicine and Pharmacotherapy
  67(2),pp. 122-128
  7
  10Dissecting substrate specificity of two rice BADH isoforms: Enzyme kinetics, docking and molecular dynamics simulation studiesJiamsomboon K., Treesuwan W., Boonyalai N.2012Biochimie
  94(8),pp. 1773-1783
  7
  11Purification, crystallization and preliminary X-ray analysis of recombinant betaine aldehyde dehydrogenase 2 (OsBADH2), a protein involved in jasmine aroma, from Thai fragrant rice (Oryza sativa L.)Kuaprasert B., Silprasit K., Horata N., Khunrae P., Wongpanya R., Boonyalai N., Vanavichit A., Choowongkomon K.2011Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications
  67(10),pp. 1221-1223
  5
  12Synthesis, characterization, and pepsin inhibition study of Au(III)-3-(2′-thiazolylazo)-2,6-diaminopyridine complexPiyasaengthong A., Boonyalai N., Suramitr S., Songsasen A.2015Inorganic Chemistry Communications
  59,pp. 88-90
  4
  13In vitro and in silico binding study of the peptide derived from HIV-1 CA-CTD and LysRS as a potential HIV-1 blocking siteNa Nakorn P., Treesuwan W., Choowongkomon K., Hannongbua S., Boonyalai N.2011Journal of Theoretical Biology
  270(1),pp. 88-97
  4
  14Biochemical characterization of plasmepsin v from Plasmodium vivax Thailand isolates: Substrate specificity and enzyme inhibitionSappakhaw K., Takasila R., Sittikul P., Wattana-Amorn P., Assavalapsakul W., Boonyalai N.2015Molecular and Biochemical Parasitology
  204(2),pp. 51-63
  3
  15Escherichia coli LysU is a potential surrogate for human lysyl tRNA synthetase in interactions with the C-terminal domain of HIV-1 capsid proteinBoonyalai N., Boonyalai N., Pullen J., Abdul Wahab M., Abdul Wahab M., Wright M., Wright M., Miller A., Miller A.2013Organic and Biomolecular Chemistry
  11(4),pp. 612-620
  3
  16In vitro and in silico studies of naphthoquinones and peptidomimetics toward Plasmodium falciparum plasmepsin VSittikul P., Sittikul P., Songtawee N., Kongkathip N., Boonyalai N., Boonyalai N.2018Biochimie
  152,pp. 159-173
  3
  17Piperaquine resistant Cambodian Plasmodium falciparum clinical isolates: In vitro genotypic and phenotypic characterizationBoonyalai N., Vesely B.A., Thamnurak C., Praditpol C., Fagnark W., Kirativanich K., Saingam P., Chaisatit C., Lertsethtakarn P., Gosi P., Kuntawunginn W., Vanachayangkul P., Spring M.D., Fukuda M.M., Lon C., Smith P.L., Waters N.C., Saunders D.L., Wojnarski M.2020Malaria Journal
  19(1)
  3
  18Yield improvement and enzymatic dissection of Plasmodium falciparum plasmepsin VLoymunkong C., Sittikul P., Sittikul P., Songtawee N., Wongpanya R., Boonyalai N.2019Molecular and Biochemical Parasitology
  231
  1
  19Plasmodium falciparum phenotypic and genotypic resistance profile during the emergence of Piperaquine resistance in Northeastern ThailandBoonyalai N., Thamnurak C., Sai-Ngam P., Ta-Aksorn W., Arsanok M., Uthaimongkol N., Sundrakes S., Chattrakarn S., Chaisatit C., Praditpol C., Fagnark W., Kirativanich K., Chaorattanakawee S., Chaorattanakawee S., Vanachayangkul P., Lertsethtakarn P., Gosi P., Utainnam D., Rodkvamtook W., Kuntawunginn W., Vesely B.A., Spring M.D., Fukuda M.M., Lanteri C., Walsh D., Saunders D.L., Smith P.L., Wojnarski M., Sirisopana N., Waters N.C., Jongsakul K., Gaywee J.2021Scientific reports
  11(1),pp. 13419
  0