การเพิ่มศักยภาพการผลิตและปริมาณสารสำคัญของต้นอ่อนผักสีม่วงแดงเพื่อความมั่นคงทางอาหาร